Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie

Main Article Content

Władysław Jacek Paluchowski
Beata Wojtowicz

Abstrakt

W artykule opisano historię Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przebieg jego aktualizacji.


Szczegółowo przedstawiono efekt pracy zespołu opracowującego w latach 2015-2020 część Kodeksu, dotyczącą etycznych problemów diagnozowania aktualnie przygotowywanego Kodeksu.


W załączniku zamieszczono szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy  psychologicznej w 2 części Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paluchowski, W. J., & Wojtowicz , B. (2021). Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 21-32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/27359
Dział
Teksty zamawiane

Bibliografia

  1. Bogatyńska-Kucharska, A., Sikora, K., Steć, M. (2019). Nowelizacja kodeksu etyczno-zawodowego psychologa – założenia i podstawy projektu. Psychologia Wychowawcza, 15, 166–178.
  2. Bogatyńska-Kucharska, A., Steć, M., Sikora, K., Szafrański, M. (2019). Nowelizacja kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Psychologia Wychowawcza, 15, 179-187.
  3. Kucharski, J. ( 2019). Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa - analiza krytyczna wybranych zagadnień. Psychologia Wychowawcza, 15, 152-165.
  4. PTP (1992). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 (dostęp: 11.12.2020)
  5. PTP (2018). Kodeks etyczny psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf (dostęp: 11.12.2020)
  6. Stachowski, R. (2000). Historia psychologii od Wundta do czasów najnowszych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 25–66.
  7. Strelau, J. (2010). Panorama psychologii w Polsce po II wojnie światowej, ze szczególnym akcentem na pierwsze dekady okresu powojennego. Czasopismo Psychologiczne, 16, 1, 7-19.