Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji

Main Article Content

Beata Wójtowicz

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię dyskusji członków Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, której efektem było powstanie szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 1 października 2020 r. Specjaliści reprezentujący różne obszary psychologii podjęli dyskusję nad etycznymi aspektami diagnozowania. Efektem dyskusji było opracowanie kluczowych zasad etycznych ważnych w diagnozie psychologicznej. Dokument ten może być użytecznym narzędziem dla psychologów zajmujących się diagnozowaniem. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójtowicz, B. (2021). Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 33-49. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/27477
Dział
Teksty zamawiane

Bibliografia

 1. Filipiak, M., Paluchowski W.J. (2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstania. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 2,1-6, ISSN: 2449-9072.
 2. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2018). Standardy diagnozy psychologicznej. https://sekcjadiagnozy.files.wordpress.com/2018/02/nowellizacja-standardc3b3w-ogc3b3lnych-17-02-20181.pdf [dostęp:17.03.2021]
 3. Paluchowski W.J. (2019). Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, Online first, 1,1-21, ISSN: 2449-9072.
 4. Paluchowski W.J. (2020). Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej. Wystąpienie na Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 w Krakowie. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-W%C5%82adys%C5%82aw-Jacek-Paluchowski.pdf [dostęp:17.03.2021]
 5. Paluchowski, W.J. (2015). Kompetencje diagnostyczne psychologów. W: M. Filipak, W.J. Paluchowski, B. Zalewski, M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. s. 35-56. Warszawa: PTP PTP.
 6. PTP (2015). Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/STATUT%20PTP.pdf [dostęp:17.03.2021]
 7. PTP (2018). Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf [dostęp:17.03.2021]
 8. Sikora K. (2013). Odpowiedź na polemikę. Roczniki psychologiczne, XVI, 4, s.701-710.
 9. Stemplewska-Żakowicz K. (2008). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.
 10. Stepulak, M. (2001). Tajemnica zawodowa psychologów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 11. Tarnowski A. (2020). Diagnoza i orzeczenie jako ryzyko decyzji psychologicznych. Wystąpienie na Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 w Krakowie. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-Adam-Tarnowski.pdf [dostęp:17.03.2021]
 12. Toeplitz-Winiewska M. (2013). Czy można zdefiniować „dobro” klienta psychologa? Roczniki psychologiczne, XVI, 4, s. 681-684.
 13. Uławska M. (2007). Czynniki modyfikujące ujawnienie przez dziecko doświadczeń wykorzystania seksualnego. Dziecko krzywdzone nr 4 (21), s.48-58, ISSN: 1644-6526.
 14. Wprowadzenie Europejskiego Certyfikatu Psychologa. http://europsy.info.pl/ [dostęp:17.03.2021]
 15. Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Propozycje szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf [dostęp:17.03.2021]
 16. Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf [dostęp:17.03.2021]