Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji
PDF

Słowa kluczowe

etyka zawodu psychologa
diagnoza psychologiczna
kodeks etyczny

Jak cytować

Wójtowicz, B. (2021). Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 33–49. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/27477

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię dyskusji członków Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, której efektem było powstanie szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 1 października 2020 r. Specjaliści reprezentujący różne obszary psychologii podjęli dyskusję nad etycznymi aspektami diagnozowania. Efektem dyskusji było opracowanie kluczowych zasad etycznych ważnych w diagnozie psychologicznej. Dokument ten może być użytecznym narzędziem dla psychologów zajmujących się diagnozowaniem. 

PDF

Bibliografia

Filipiak, M., Paluchowski W.J. (2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstania. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 2,1-6, ISSN: 2449-9072.

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2018). Standardy diagnozy psychologicznej. https://sekcjadiagnozy.files.wordpress.com/2018/02/nowellizacja-standardc3b3w-ogc3b3lnych-17-02-20181.pdf [dostęp:17.03.2021]

Paluchowski W.J. (2019). Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, Online first, 1,1-21, ISSN: 2449-9072.

Paluchowski W.J. (2020). Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej. Wystąpienie na Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 w Krakowie. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-W%C5%82adys%C5%82aw-Jacek-Paluchowski.pdf [dostęp:17.03.2021]

Paluchowski, W.J. (2015). Kompetencje diagnostyczne psychologów. W: M. Filipak, W.J. Paluchowski, B. Zalewski, M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. s. 35-56. Warszawa: PTP PTP.

PTP (2015). Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/STATUT%20PTP.pdf [dostęp:17.03.2021]

PTP (2018). Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf [dostęp:17.03.2021]

Sikora K. (2013). Odpowiedź na polemikę. Roczniki psychologiczne, XVI, 4, s.701-710.

Stemplewska-Żakowicz K. (2008). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stepulak, M. (2001). Tajemnica zawodowa psychologów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Tarnowski A. (2020). Diagnoza i orzeczenie jako ryzyko decyzji psychologicznych. Wystąpienie na Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 w Krakowie. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-Adam-Tarnowski.pdf [dostęp:17.03.2021]

Toeplitz-Winiewska M. (2013). Czy można zdefiniować „dobro” klienta psychologa? Roczniki psychologiczne, XVI, 4, s. 681-684.

Uławska M. (2007). Czynniki modyfikujące ujawnienie przez dziecko doświadczeń wykorzystania seksualnego. Dziecko krzywdzone nr 4 (21), s.48-58, ISSN: 1644-6526.

Wprowadzenie Europejskiego Certyfikatu Psychologa. http://europsy.info.pl/ [dostęp:17.03.2021]

Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Propozycje szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf [dostęp:17.03.2021]

Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf [dostęp:17.03.2021]