Pressto.

Nagłowek strony

Bułgarska misja Tadeusza Stanisława Grabowskiego w latach 1915–1918 w świetle jego publikacji na łamach tygodnika "Wiadomości Polskie"

Jarosław Rubacha

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/bp.2016.23.5

Abstrakt


Wybuch I wojny światowej skłonił działaczy Naczelnego Komitetu Narodowego do podjęcia działań na rzecz politycznych celów Polaków na arenie międzynarodowej. W tym celu w kilku państwach europejskich powołane zostały ekspozytury Biura Prasowego NKN. Jedną z nich było Polskie Biuro Prasowe w Bułgarii, na czele którego stanął T. S. Grabowski. Biuro to informowało bułgarską opinię publiczną o wydarzeniach rozgrywających się na ziemiach polskich, propagowało polską kulturę i tworzyło podstawy przyszłych polsko-bułgarskich stosunków dwustronnych.


Słowa kluczowe


Tadeusz Stanisław Grabowski; Bulgaria; Supreme National Committee, Polish Press Office in Sofia; Polish-Bulgarian Society in Sofia

Pełny tekst:

Bibliografia


Brzeziński Andrzej, Z działalności Polskiego Biura Prasowego w Sofii w latach 1915–1918, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 1980, nr 1.

Bułgarscy politycy o wskrzeszeniu Polski, „Nowa Reforma”, 1916, nr 564.

Czubiński Antoni, Najnowsze dzieje Polski 1914–1983, Warszawa 1987.

Bułgarzy wobec sprawy polskiej, „Nowa Reforma”, 1915, nr 188.

Damjanowa Eczka, Byłgarija i Połsza 1918–1941, Sofija 1982.

Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917.

Ganczew Aleksandyr, Wojnite prez Treto byłgarsko carstwo, Sofija 1944.

Garlicka Anna, Organizacja akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 1964, t. 3, nr 2.

Georgiew Kimon, Bułgarja wobec wskrzeszonej Polski, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 126.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Akcya polska w Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 68.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Akcya polska w Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 142.

[Grabowski Tadeusz Stanisław] Ankieta bułgarska w sprawie polskiej, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 70.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915–1916), Piotrków 1917.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915–1916), Sofia 2011.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Anton Aškerc poeta słowieński. Sylweta jubileuszowa (1856–1906), Kraków 1906.

G[rabowski] Tadeusz Stanisław, Bułgarya – Polsce, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 63.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Byłgari i Polaci, Sofija 1916.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Głos polski do niezawisłej Bułgarii, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 33.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Komisaryat królewski Chorwacyi wobec jej odrębności państwowej, Kraków 1912.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Liryka Mihovila Nikolića: kartka z współczesnej poezji chorwackiej, Kraków 1906.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Najnowsza historya literatur południowo-słowiańskich. Sprawozdanie krytyczne, Kraków 1909.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Opinja bułgarska wobec polityki polskiej, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 141.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Opinja i prasa bułgarska o Polsce. Organ Radosławistów o Polsce, Białej Rusi i Ukrainie, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 147.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Opinja i prasa bułgarska o Polsce. Ze stosunków polsko-bułgarskich, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 145.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Polska i Bułgarya, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 104.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Polskite Legioni. Technijat proizchod, organizacija, charakter i zadaczi, Sofija 1916.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Prasa bułgarska o patencie wrześniowym, regencji i tryaliźmie, „Wiadomości Polskie”, 1918, nr 160–161.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Romantyzm polski wśród Słowian. Wpływy i pokrewieństwa. Szkic do studyum porównawczego, Kraków 1910.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Rusofilska prasa bułgarska o ostatnich fazach sprawy polskiej, „Wiadomości Polskie”, 1918, nr 163.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Rusofilstwo Bułgarów, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 95.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Serbowie i Chorwaci wobec aneksyi Bośni i Hercegowiny , Kraków 1909.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Słowieński poemat na tle polskiem. A. Žakelj-Ledinski, „Vilkovo”, Kraków 1913.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Sprawa polska w Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 44.

Grabowski Tadeusz Stanisław, S. S. Bobczew, historyk, publicysta i słowianofil bułgarski. Szkic historyczno-literacki, Kraków 1910.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Stronnictwa polityczne w Bułgaryi i ich stosunek do sprawy polskiej, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 64.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], W Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 52.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Wtóra wystawa Legionów w Sofii, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 70.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Współczesna Chorwacya: studya literackie, t. 1–2, Lwów 1905–1908.

[Grabowski Tadeusz Stanisław], Z Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 52.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Z dziejów myśli i sprawy polskiej w Bułgaryi, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 62.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Za bydeszteto na Połsza, Sofija 1916.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Zygmunt Krasiński w literaturach słowiańskich, Szkic histor.-literacki i bibliograficzny, Kraków 1914.

G[rzegorzewski] J., Echa zjazdu sofijskiego, „Świat Słowiański”, 1911, R. 7, t. 1.

G[rzegorzewski] J., O „Echa zjazdu sofijskiego”, „Świat Słowiański”, 1911, R. 7, t. 1.

Jankiewa Elena, Polski awtori, prewedeni na byłgarski ezik 1864–2008, w: Polski awtori, prewedeni na byłgarski ezik 1864–2008. Bibilografski oczerk, red. E. Jankiewa, B. Panajotowa, R. Janaczkowa, M. Piszutewa, Sofija 2009.

Jaworski Władysław, Legiony a Naczelny Komitet Narodowy, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 51.

Karabełowa Magda, Byłgarskata misija na Tadeusz St. Grabowski – pratenik na wyzkryswaszta Połsza, Sofija 2011.

Klejn Zbigniew, Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii 1877–1914, Łowicz 1999.

Klejn Zbigniew, Postawy Polonii bułgarskiej w dwóch wojnach światowych, „Dzieje Najnowsze”, 1998, R. 30, nr 2.

Kronika polityczno-społeczna, „Monitor Polski”, 1918, nr 72.

Łodziński B., Grabowski Tadeusz Stanisław, Tadeusz Kosciuszko (1817–1917), Sofija 1918.

Manifestacya polska w Sofii, „Nowa Reforma”, 1916, nr 558.

Naiczew A., Od upadku do wskrzeszenia, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 93.

Penew Bojan, O przyszłość Polski, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 83.

Penew Bojan, Rakowski i Polacy, „Wiadomości Polskie”, 1918, nr 188.

Petkow D., Bułgaryi a Polski drogi do wolności, „Wiadomości Polskie”, 1917, nr 117.

Placówka polska w Sofji, „Monitor Polski”, 1918, nr 121.

Radoslawoff Vasil, Bulgarien und die Weltkriese, Berlin 1923.

Rubacha Jarosław, Bułgaria na przełomie XIX i XX w. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905–1914), Olsztyn 2012.

Rządy bułgarskie wobec sprawy polskiej, „Monitor Polski”, 1918, nr 122.

Sokolnicki Michał, Praca zagranicą, „Wiadomości Polskie”, 1915, nr 57–58.

Srokowski Konteanty, N.K.N. Zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923.

Towarzystwo Słowiańskie w Krakowie w latach 1912–1913, Kraków 1914.

Sziszmanow [I.], Wolna Polska – dla kultury wszechludzkiej, „Wiadomości Polskie”, 1916, nr 101.

Wapcarowa Gabriela, Iliewa Darina, Byłgaro-polski kulturni i nauczni wryzki prez XIX i XX wek na baza na dokumentalni iztocznici ot naucznija archiw na BAN, „Izwestija na Instituta za istoriczeski izsledwanija”, t. 32 (2015).

„Wiadomości Polskie”, 1916 nr 64, wkładka reklamowa.

Zembrzuska Wanda, Czterdziestolecie polskiej placówki na Bałkanach, „Ruch Słowiański”, r. 2 (1929), nr 2.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 152 PDF - 92

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017 Jarosław Rubacha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.