Pressto.

Nagłowek strony

Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Olga Antowska-Gorączniak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04

Abstrakt


The article presents the results of archaeological and architectural investigations that have been carried out within a former printing house at the Lubrańskiʼs Academy in Ostrów Tumski in Poznań, together with a collection of lead pieces of type collected between 2002 and 2014. Archaeological evidence serves as a pretext for revising the history of printing houses operating in the area since the turn of the seventeenth century towards the end of the eighteenth century.


Słowa kluczowe


printing; type; Poznań; Lubrański’s Academy; Academic Printing House

Pełny tekst:

Bibliografia


Gajl T. 2003 Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Gdańsk: Wydawnictwo L&L.

Kabaciński R. 2001 Historia miasta Strzelna (Przełom XIV/XV wieku – 1773 r.). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Karkucińska W. 1999 Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 252–298.

Kóčka-Krenz H. 2007 Odkrycia archeologiczne. W: J. Skuratowicz (red.), Akademia Lubrańskiego (s. 13–20). Poznań: Wydawnictwo Miejskie.

Kuklińska K. 1988 Czytelnictwo i drukarstwo, księgarstwo. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 2, s. 899–908). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Linette R. 1999 Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 181–213.

Łabędzka-Topolska M.D. 1988 Oficyny drukarskie i ich produkcja. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1, s. 533–538). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowacki J. 1964 Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 2, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Orańska J. 1956 Grafika i rysunek do końca XIX w. W: K. Malinowski (red.), Dziesięć wieków Poznania (t. III, s. 157–192). Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Sztuka.

Sikora M. 2012 Wytwory metalowe ze stanowiska Posadzego 5. W: H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. VII, s. 203–214). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Skuratowicz J. 2007 Akademia Lubrańskiego. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.

Sowiński J. 1988 Polskie drukarstwo. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka J. 1977a Akademicka Drukarnia Poznań 1689–1780. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 17–35). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka J. 1977b Jezuici Poznań. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 105–134). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka J. 1977c Młodujewicz Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 170–174). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka J. 1977d Regulus Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 209–217). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka J. 1977e Wolrab. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 269–298). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Topolski J. (red.) 1988 Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 213 PDF - 231

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015