Redaktor naczelny

prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Sekretarz redakcji

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta , Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Rada naukowa

prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa, Polska

dr hab. Maciej Kaczmarek, Polska

prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, Polska

prof. dr hab. Aleksander Kośko, Polska

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, Polska

prof. dr Ulrich Müller, Niemcy

prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc, Czechia