Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Archeologii, Polska
danminta@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji
prof. UAM dr hab. Michał Pawleta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Archeologii, Polska
mpawleta@amu.edu.pl

Rada naukowa
prof. dr hab. Maciej Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. Michał Kobusiewicz, emerytowany prof. archeologii
prof. dr hab. Aleksander Kośko, emerytowany prof. archeologii
Prof. Dr. phil. Ulrich Müller, Christian Albrechts Universitat zu Kiel
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska