Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Redaktor tematyczny

  1. prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Katarzyna Pyżewicz, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo