Kontakt

Folia Praehistorica Posnaniensia
Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Pyżewicz
Tel. +48 618296461

Wsparcie techniczne

Pressto