Kontakt
Folia Praehistorica Posnaniensia
Wydział Archeologii/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Danuta Minta-Tworzowska
UAM
Telefon 519340553

Wsparcie techniczne

Pressto