Pressto.

Nagłowek strony

Kontakt

Adres

Folia Praehistorica Posnaniensia
Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Osoba do kontaktu

Katarzyna Pyżewicz
Tel.: +48 618296461
Email: kpyzewicz@gmail.com

Wsparcie techniczne

Emilia Karwasińska
Email: emika@amu.edu.pl    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo