Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Finansowanie czasopisma

 
 
Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Opublikowane: 2018-12-20
 
1 - 1 z 1 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo