Folia Praehistorica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 28 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 20

OPIS CZASOPISMA
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1985 roku (tom I- za 1984 rok), w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Wydziału Archeologii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; INDEX COPERNICUS; ERIH; ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70DOI:
10.14746/fpp ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846
Publikacje w czasopiśmie dostępne są na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Licencja Creative Commons

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

 Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Więcej…

2018 grudnia 20

STUDIA – DYSKUSJE

Paweł Dmitrijew
9-24
Naczynie funeralne - „dymokur” znad ujścia rzeki Szamanka (środkowa Angara). Interpretacja symboliki
PDF
Tomasz Gralak
25-54
Działalność Hunów w Europie jako przykład zderzenia cywilizacji
PDF
Robert Kasztelan
55-76
Metody odkrywania niedawnej przeszłości
PDF
Dawid Kobiałka
76-101
„Tutaj zmarli śpią” - historia, archeologia i etnografia chojnickiej Doliny Śmierci Doliny Śmierci
PDF (English)
Włodzimierz Lajsner
103-129
Wybrane motywy archeologiczne z zakresu pradziejów i wczesnego średniowiecza na monetach europejskich z lat 1992-2022
PDF
Włodzimierz Lajsner
131-152
Wybrane motywy archeologiczne z zakresu archeologii śródziemnomorskiej na monetach europejskich z lat 1990–2005
PDF
Lucyna Leśniak
153-180
Pamiętać, upamiętniać, wspominać - nasz obowiązek wobec pokoleń minionych i przyszłych
PDF
Olgierd Ławrynowicz, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Alicja Piotrowska
181-206
Archeologizacja krajobrazu. Dynamika współczesnych przemian i negocjowanie społecznych znaczeń - przykład wybranych wsi Jury Krakowsko-Częstochowskiej
PDF
Małgorzata Markiewicz
207-230
„Takie jak w rzeczywistości”. Obraz fotograficzny - obiektywne odwzorowanie czy subiektywna kreacja? Fotografia w badaniach archeologicznych
PDF
Danuta Minta-Tworzowska
231-253
Nowoczesna archeologia Profesora Jana Żaka (1923-1990). W 100. rocznicę urodzin
PDF
Diana Mroczek
255-271
Fortune and glory: motives for modern day treasure hunting in Poland
PDF (English)
Mateusz Napierała
273-297
Przełom VII w. p.n.e. w metalurgii żelaza w starożytnym Egipcie
PDF
Magdalena Piotrowska, Wojciech Rutkowski
299-313
Fibule legionowe ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew. Uwagi na temat technik i technologii produkcji
PDF
Patrycja Wagner
315-331
Sztuka epoki paleolitu w świetle hipotezy mózgu społecznego
PDF
Rafał Zapłata
333-350
Nieformalna ekspozycja materialnego dziedzictwa kulturowego - archeologicznego na terenach leśnych w Polsce
PDF
Wyświetl wszystkie wydania