Pressto.

Nagłowek strony

Folia Praehistorica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Instytutu Prahistorii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; INDEX COPERNICUS; ERIH; ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/fpp
ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

56965


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo