Pressto.

Nagłowek strony

Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie

Tadeusz Galiński

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fpp.2015.20.08

Abstrakt


New research of the Mesolithic camps in Bolków on Świdwie lake provided rich archaeological evidence, including that related to the oldest settlement of the Maglemose culture. The assemblages appeared in Świdwie lake area around 8800/8700 BP and they suggest connection with western Jutland.


Słowa kluczowe


Boreal; Mesolithic; Bolków; Poland; camps; Maglemose culture; flint tools; bone harpoons

Pełny tekst:

Bibliografia


Clark J.G.D. 1936 The Mesolithic Settlement of Northern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Galiński T. 2002 Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy. Szczecin: Muzeum Narodowe.

Galiński T. 2009 Badania paleolitu i mezolitu na Pomorzu Zachodnim w latach 1982–2006. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 85–115). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Galiński T. 2010 Łuk myśliwski z Bolkowa. Archeologia Żywa, 5,14.

Galiński T. 2011 Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry. Archeologia Polski, 46(1–2), s. 89–133.

Galiński T. 2014a Typological, chronological and cultural verification of Pleistocene and Holocene bone and antler harpoons and points from the southern Baltic zone. Przegląd Archeologiczny, 61, s. 93–143.

Galiński T. 2014b Obozowiska łowieckie ze schyłku preborealu w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim. Archeologia Polski, 59(1–2), s. 79–120.

Galiński T., Jankowska D. 2006 Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, II/III(1), s. 79–175.

Jankowska D. 1980 Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry. Materiały Zachodniopomorskie, 26, s. 19–38.

Starkel L. 1977 Paleogeografia holocenu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 358 PDF - 252

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015