Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(48) (2016) Autonomia i rozliczalność uczelni w zakresie nieruchomości – przypadek Polski Abstrakt  PDF
Małgorzata Rymarzak
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 2(50) (2017) Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy Abstrakt  PDF
Andrzej Jajszczyk
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie Abstrakt  PDF
Aleksander Kobylarek
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych Abstrakt  PDF
Lidia Białoń
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability Abstrakt  PDF
Arnold Pabian
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu Abstrakt  PDF
Krystyna Poznańska
 
Nr 2(50) (2017) Uczelnie za progiem zmian Abstrakt  PDF
Stanisław Kistryn
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców Abstrakt  PDF
Stanisław Macioł
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych Abstrakt
Arnold Pabian, Barbara Pabian
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo