Kontakt
Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Marek Kwiek
Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, UAM
Telefon (+48 61) 829 22 80

Wsparcie techniczne

Pressto