Kontakt

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 8960-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Marek Kwiek
Prof. dr hab.
Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, UAM
Tel. (+48 61) 829 22 80

Wsparcie techniczne

Pressto