Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Rada naukowa

Dr Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. dr hab. Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Dorota Dakowska, Université Lumière Lyon-II, Francja

Prof. Michael Dobbins, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy

Dr hab. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska, Polska

Prof. Peter Maassen, Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Dr Marta Shaw, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Prof. Pavel Zgaga, Uniwersytet Lublański, Słowenia