Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Redaktor wykonawczy

  1. dr Krystian Szadkowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Sekretarz redakcji

  1. mgr Marek Hołowiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo