OPIS CZASOPISMA
„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; CORE; PKP Index; WorldCat; Sherpa Romeo

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
ISSN: 1231-0298
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Nr 1-2(53-54) (2019): Badania, Publikacje i Kadra Akademicka

Nr 1-2(53-54) (2019)

Opublikowane: 2019-12-19

Wprowadzenie

Marek Kwiek

8-10

Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie

Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Michał Bojanowski

107–133

Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych

Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Tim C. E. Engels, Raf Guns, Marek Hołowiecki, Janne Pölönen

183–217

Etos nauki we współczesnej Polsce

Jacek Bieliński, Aldona Tomczyńska

219–250

Wyświetl wszystkie numery