Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Aktualny numer

Nr 1-2(53-54) (2019)
Opublikowany 2019 grudnia 19

ARCHIWUM CZASOPISMA                                         

„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; CORE; PKP Index; WorldCat; Sherpa Romeo

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
DOI: 10.14746/nsw ISSN: 1231-0298 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0
Marek Kwiek
8-10
Wprowadzenie
PDF

Artykuły

Marek Kwiek
11–46
Ekonomia prestiżu akademickiego. Ilościowe ujęcie najlepszych czasopism na przykładzie dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym
PDF
Marek Kwiek
47–105
Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców
pdf
Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Michał Bojanowski
107–133
Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
pdf
Helena Ostrowicka, Łukasz Stankiewicz
135–153
Prawdy biznesu i kłamstwa akademii – porządek dyskursu o szkolnictwie wyższym w Polsce
pdf
Dominik Antonowicz, Catrina Sin, Jannecke Wiers-Jenssen
155–181
Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii
PDF
Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Tim C. E. Engels, Raf Guns, Marek Hołowiecki, Janne Pölönen; Kinga Ciereszko
183–217
Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych
pdf
Jacek Bieliński, Aldona Tomczyńska
219–250
Etos nauki we współczesnej Polsce
pdf
Marta Shaw
251–287
Strategiczny instrument czy instytucja społeczna? Zracjonalizowane mity uniwersytetu w percepcjach interesariuszy reform szkolnictwa wyższego w Polsce
pdf
Krystian Szadkowski, Jakub Krzeski
289–306
Ontologia polityczna w badaniach szkolnictwa wyższego – indywidualna, publiczna, wspólna
pdf
Piotr Urbanek
307–330
Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji
pdf
Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek
331–357
Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
pdf
Krystian Szadkowski
359–381
To, co wspólne w szkolnictwie wyższym – ujęcie analityczne
pdf
Marek Kwiek
383–435
Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki
pdf
Wyświetl wszystkie wydania