Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
pdf

Słowa kluczowe

humanistyka
umiędzynarodowienie
Polska
wykaz czasopism punktowanych
nauki społeczne

Jak cytować

Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2019). Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 331–357. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11

Abstrakt

W tym artykule omawiamy przemiany polskich czasopism, które spowodowane były wprowadzeniem systemu ewaluacji nauki wykorzystującego wykaz czasopism punktowanych. Skupiliśmy się na umiędzynarodowieniu czasopism z nauk społecznych i humanistycznych (N = 801), aby zbadać, w jaki sposób polityka naukowa przekształciła praktyki redakcyjne w polskich czasopismach. Zastosowaliśmy metody mieszane obejmujące zarówno jednoczynnikową analizę wariancji i dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym, jak i częściowo ustrukturyzowane wywiady. Wyniki badania wykazały, że polityka naukowa zmieniła praktyki redakcyjne, ale nie nastąpiło rzeczywiste umiędzynarodowienie polskich czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Przeciwnie, nastąpiło jedynie pozorne umiędzynarodowienie, które manifestuje się w „ogrywaniu” systemu oceny czasopism naukowych. Badanie wykazało, że redaktorzy polskich czasopism nie podejmują dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą umiędzynarodowienie, ale stosują wyłącznie te praktyki związane z umiędzynarodowieniem, których wprowadzenie narzucają regulacje systemowe. Artykuł kończy się rekomendacjami, jak motywować redakcje do umiędzynarodowienia czasopism, a także jak powstrzymać korumpowanie parametrów mierzących umiędzynarodowienie.

https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11
pdf

Finansowanie

Wydanie tego tomu nie byłoby możliwe bez wsparcia otrzymanego w ramach projektu MNISW Dialog (0022/DLG/2019/10), za co redaktor wyraża podziękowanie.

Bibliografia

Aksnes, D.W., Frølich, N. i Slipersæter, S. (2008). Science Policy and the Driving Forces behind the Internationalisation of Science: The Case of Norway. Science and Public Policy 35 (6): 445–457.

Albu, C.N. i Albu, N. (2015). Introduction to the Special Issue on Accounting Academia in Central and Eastern Europe. Accounting and Management Information Systems 14 (2): 247–274.

Belcher, D.D. (2007). Seeking Acceptance in an English-Only Research World. Journalof Second Language Writing 16 (1): 1–22.

Bocanegra-Valle, A. (2013). The perceived value of English for academic publishing among ESP multilingual scholars in Europe. ESP Today 1 (1): 5–25.

Brembs, B., Button, K. i Munafò, M. (2013). Deep Impact: Unintended Consequencesof Journal Rank. Frontiers in Human Neuroscience 7: 291.

Buela-Casal, G., Perakakis, P., Taylor, M. i Checa, P. (2006). Measuring Internationality: Reflections and Perspectives on Academic Journals. Scientometrics 67 (1): 45–65.

Butler, L. (2003). Explaining Australia’s increased share of ISI publications – the effectsof a funding formula based on publication counts. Research Policy 32 (1): 143–155.

Campbell, D.T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. Evaluation and Program Planning 2: 67–90.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Duszak, A. i Lewkowicz, J. (2008). Publishing Academic Texts in English: A Polish Perspective. Journal of English for Academic Purposes 7 (2): 108–120.

Engels, T.C.E., Ossenblok, T.L.B. i Spruyt, E.H.J. (2012). Changing publication patterns in the Social Sciences and Humanities, 2000–2009. Scientometrics 93 (2): 373–390.

Frølich, N. (2006). Still Academic and National – Internationalisation in Norwegian Research and Higher Education. Higher Education 52 (3): 405–420.

Giménez-Toledo, E., Román-Román, A. i Alcain-Partearroyo, M.D. (2007). From experimentation to coordination in the evaluation of Spanish scientific journals in the humanities and social sciences. Research Evaluation 16 (2): 137–148.

Gordin, M.D. (2015). Scientific Babel: How Science Was Done Before and After Global English. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Gutiérrez, J. i López-Nieva, P. (2001). Are International Journals of Human Geography Really International? Progress in Human Geography 25: 53–69.

Haustein, S. (2012). Multidimensional Journal Evaluation: Analyzing Scientific Periodicals beyond the Impact Factor. Berlin: De Gruyter Saur.

Hicks, D. (2012). Performance-Based University Research Funding Systems. Research Policy 41 (2): 251–261.

Hyland, K. (2016). Academic Publishing and the Myth of Linguistic Injustice. Journalof Second Language Writing 31: 58–69.

Jiménez-Contreras, E., de Moya-Anegón, F. i López-Cózar, E.D. (2003). The evolutionof research activity in Spain: The impact of the National Commission for the Evaluation of Research Activity (CNEAI). Research Policy 32: 123–142.

Keim, W. (2008). Distorted Universality: Internationalization and Its Implicationsfor the Epistemological Foundations of the Discipline. Canadian Journal of Sociology 33 (3): 555–574.

Kozak, M., Bornmann, L. i Leydesdorff, L. (2014). How Have the Eastern European Countries of the Former Warsaw Pact Developed since 1990? A Bibliometric Study. Scientometrics 102 (2): 1101–1117.

Kulczycki, E. (2017). Assessing publications through a bibliometric indicator: The caseof comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation 26 (1): 41–52.

Kulczycki, E. i Rozkosz, E.A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics 111 (1), 417–442.

Kulczycki, E., Korzeń, M. i Korytkowski, P. (2017a). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics 11 (1): 282–298.

Kulczycki, E., Engels, T.C.E. i Nowotniak, R. (2017b). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland.

Kwiek, M. (2014). Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990–2010): A Synthetic View. European Journal of Higher Education 4 (3): 266–280.

Kyvik, S. (1988). Internationality of the social sciences: the Norwegian case. International Social Sciences Journal 40 (1): 163–172.

Li, L. i Zhang, F. (2003). Developing English-Language Academic Journals of China. Scientometrics 57 (1): 119–125.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2008). Budujemy Na Wiedzy: Reforma Nauki Dla Rozwoju Polski.

Nederhof, A.J., Zwaan, R.A., de Bruin, R.E. i Dekker, P.J. (1989). Assessing the usefulness of bibliometric indicators for the humanities and behavioural sciences: A comparative study. Scientometrics 15 (5–6): 423–435.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati manual (Report No.: DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pajić, D. i Jevremov, T. (2014). Globally National – Locally International: Bibliometric Analysis of a SEE Psychology Journal. Psihologija 47 (2): 263–277.

Pontille, D. i Torny, D. (2010). The Controversial Policies of Journal Ratings: Evaluating Social Sciences and Humanities. Research Evaluation 19 (5): 347–360.

Reale, E., Inzelt, A., Lepori, B. i van Den Besselaar, P. (2012). The Social Constructionof Indicators for Evaluation: Internationalization of Funding Agencies. Research Evaluation 21 (4): 245–256.

Rey-Rocha, J. i Martín-Sempere, M.J. (2004). Patterns of the Foreign Contributions in Some Domestic vs. International Journals on Earth Sciences. Scientometrics 59 (1): 95–115.

Reza Davarpana, M. i Behrouzfar, H. (2009). International Visibility of Iranian ISI Journals: A Citation Study. Aslib Proceedings 61 (4): 407–419.

Salager-Meyer, F. (2008). Scientific Publishing in Developing Countries: Challengesfor the Future. Journal of English for Academic Purposes 7 (2): 121–132.

Salager-Meyer, F. (2015). Peripheral scholarly journals: From locality to globality. Ibérica 30: 15–36.

Schneider, J.W., Aagaard, K. i Bloch, C.W. (2014). What happens when funding is linked to (differentiated) publication counts? New insights from an evaluation of the Norwegian Publication Indicator. W: Proceedings of the science and technology indicators conference 2014 Leiden ‘Context Counts: Pathways to Master Big and Little Data’, red. E. Noyons, 543–550. Leiden: Universiteit Leiden.

Šipka, P. (2013). Bibliometric Quality of Serbian Journals 2002–2011: More Than Just a Dress for Success. Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, 161–165. doi:10.5937/BIOAC-110

Sivertsen, G. (2016). Patterns of internationalization and criteria for research assessment in the social sciences and humanities. Scientometrics 107 (2): 357–368.

Wolters, G. (2013). European Humanities in Times of Globalized Parochialism. Bollettino della Società Filosofica Italiana 208: 3–18.

Wormell, I. (1998). Informetric Analysis of the International Impact of Scientific Journals: How ‘international’ are the International Journals? Journal of Documentation 54(5): 584–605.

Yue, W. i Wilson, C.S. (2004). An Integrated Approach for the Analysis of Factors Affecting Journal Citation Impact in Clinical Neurology. Proceedings of the American Societyfor Information Science and Technology 41 (1): 527–536.

Žic-Fuchs, M. (2014). The Future of Publications in the Humanities: Possible Impactsof Research Assessment. W: New Publication Cultures in the Humanities red. P. Dávidházi, 147–171. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Zitt, M. i Bassecoulard, E. (1998). Internationalization of Scientific Journals: A Measurement Based on Publication and Citation Scope. Scientometrics 41 (1–2): 255–71.