Nr 1-2(53-54) (2019): Badania, Publikacje i Kadra Akademicka
Badania, Publikacje i Kadra Akademicka
Pełny numer
NiSW 2019

Artykuły

Marek Kwiek
11–46
Ekonomia prestiżu akademickiego. Ilościowe ujęcie najlepszych czasopism na przykładzie dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.1
PDF
Marek Kwiek
47–105
Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.2
pdf
Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Michał Bojanowski
107–133
Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.3
pdf
Helena Ostrowicka, Łukasz Stankiewicz
135–153
Prawdy biznesu i kłamstwa akademii – porządek dyskursu o szkolnictwie wyższym w Polsce
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.4
pdf
Dominik Antonowicz, Catrina Sin, Jannecke Wiers-Jenssen
155–181
Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii
https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.5
PDF
Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Tim C. E. Engels, Raf Guns, Marek Hołowiecki, Janne Pölönen; Kinga Ciereszko
183–217
Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.6
pdf
Jacek Bieliński, Aldona Tomczyńska
219–250
Etos nauki we współczesnej Polsce
https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.7
pdf
Marta Shaw
251–287
Strategiczny instrument czy instytucja społeczna? Zracjonalizowane mity uniwersytetu w percepcjach interesariuszy reform szkolnictwa wyższego w Polsce
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.8
pdf
Krystian Szadkowski, Jakub Krzeski
289–306
Ontologia polityczna w badaniach szkolnictwa wyższego – indywidualna, publiczna, wspólna
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.9
pdf
Piotr Urbanek
307–330
Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.10
pdf
Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek
331–357
Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11
pdf
Krystian Szadkowski
359–381
To, co wspólne w szkolnictwie wyższym – ujęcie analityczne
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.12
pdf
Marek Kwiek
383–435
Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki
https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.13
pdf