Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(49) (2017) O początkach bibliometrii Abstrakt  PDF
Benoît Godin
 
Nr 2(50) (2017) O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Duszczyk
 
Nr 1(41) (2013): Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania Abstrakt
Kamil Wais
 
Nr 2(50) (2017) Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje Abstrakt  PDF
Jan Szmidt
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Adam Gałkowski
 
Nr 1(49) (2017) Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego Abstrakt  PDF
Magdalena Paul
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Konstytucyjna zasada autonomii uniwersytetów na przykładzie Hiszpanii Abstrakt  PDF
Monika Stachowiak-Kudła
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 1(45) (2015) Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(50) (2017) Projekt: Uniwersytet PAN Abstrakt  PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję Abstrakt  PDF
Nicholas Maxwell
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej Abstrakt  PDF
Janusz Goćkowski
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego OECD Blue Sky Research. Koncepcja wiedzy w społeczeństwie wiedzy w świetle teorii Nico Stehra Abstrakt  PDF
Grażyna Niedbalska
 
Nr 2(50) (2017) Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Zbigniew Błocki
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy Abstrakt  PDF
Ireneusz Białecki
 
Nr 2(42) (2013): Numer specjalny dedykowany prof. dr. hab. Ireneuszowi Białeckiemu Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk Abstrakt  PDF
Martyna Sabała
 
Nr 2(50) (2017) Od reformy do reformy Abstrakt  PDF
Jacek Guliński
 
Nr 2(50) (2017) Uczelnie za progiem zmian Abstrakt  PDF
Stanisław Kistryn
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza Abstrakt  PDF
Tomasz Kowalski
 
Nr 2(32) (2008): Foresight w polityce naukowej Foresight jako narzędzie polityki naukowej Abstrakt  PDF
Jan Kozłowski
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 2(50) (2017) O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017 Abstrakt  PDF
Jerzy Marian Brzeziński
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Wolność badań naukowych - standardy europejskie i rzeczywistość polska Abstrakt  PDF
Jacek Sobczak
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski, Anna Kacprzak
 
1 - 25 z 26 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo