Pressto.

Nagłowek strony

Estetyka przeszłości w przekazach dla najmłodszych w świetle uwag o filogenezie kulturowej

Katarzyna Wądolny-Tatar

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pi.2016.1.3.10

Abstrakt


Od estetyki przeszłości w literaturze dla najmłodszych zależy charakter transmisji dziejów. Utwory, adresowane do małych odbiorców w różnym wieku, pozwalają na zachowanie zasad filogenezy kulturowej, rozumianej jako konieczne nabywanie kulturowych i społecznych kompetencji przez kolejne ludzkie pokolenia w ciągu całego życia w określonym porządku (między innymi z pierwszeństwem naturalnych środków komunikacji przed sztucznymi, prymatem książki drukowanej nad książką elektroniczną). W estetyzacji przeszłości uczestniczą: (1) synekdocha jako trop wizualny w ilustracjach zawartych w utworach dotyczących drugiej wojny światowej (seria Wojny dorosłych – historie dzieci); (2) strategie biografizacyjne stosowane w prozie dla młodych czytelników przez Annę Czerwińską-Rydel.

 


Słowa kluczowe


estetyka przeszłości; filogeneza kulturowa; synekdocha; strategie biograficzne

Pełny tekst:

Bibliografia


Burzyńska Anna, 2006, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, w: Anty-teoria literatury, Kraków, s. 119-148.

Chmielewska Iwona, 2011, Pamiętnik Blumki, Poznań.

Cieślikowski Jerzy, 1985, Świat na opak, w: Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław, s. 235-238.

Czerwińska-Rydel Anna, 2013a, Fotel czasu, Łoskot-Cichocka D. (il.), Warszawa.

Czerwińska-Rydel Anna, 2013b, Mój brat czarodziej, Nowacka D. (oprac. graf.), Łódź.

Czerwińska-Rydel Anna, 2014, Sto tysięcy kartek. Opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim, Bajtlik J. (il.), Warszawa.

Górnicka-Boratyńska Aneta, 2011, Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci, Butenko B. (oprac. graf.), Warszawa.

Kasdepke Grzegorz, Onichimowska Anna, 2009, Kiedy byłem mały / Kiedy byłam mała, Olech J. (il.), Łódź.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 1998, Projektowanie sytuacji odbioru tekstów kultury, w: Kwiatkowska-Ratajczak M., Wysłouch S. (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Poznań, s. 108-121.

Leszczyński Grzegorz, 2015, „Kto ty jesteś?” Literatura XXI w. w poszukiwaniu tożsamości młodego pokolenia, w: Ungeheuer-Gołąb A., Chrobak M., Rogoż M. (red.), O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Kraków, s. 182.

Michałowska Marianna, 2011, Senne marzenia – fotografia w świecie dziecka, w: Rodziewicz E., Cackowska M. (red.), Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego, Gdańsk, s. 355-370.

Ostrowicka Beata, 2012, Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku, Richter-Magnuszewska J. (il.), Łódź.

Piątkowska Renata, 2014, Wszystkie moje mamy, Szymanowicz M. (il.), Łódź, s. 20-21.

Porębski Mieczysław, 1980, Czy metaforę można zobaczyć?, „Teksty”, nr 6 (54), s. 61-78.

Rusinek Michał, 2011, Zaklęcie na „w”, Rusinek J. (il.), Łódź.

Rusinek Michał, Olech Joanna, 2010, Kiedy byłem mały / Kiedy byłam mała, Olech J. (il.), Łódź.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 172 PDF - 396

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016