Pressto.

Nagłowek strony

Polonistyka. Innowacje

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu kształcenia; łączy refleksję nad współczesną oraz dawną dydaktyką szkolną i akademicką.

INDEKSOWANE W: PKP Index; Primo; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pi

ISSN: 2450-6435

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo