Antropologiczna potrzeba uczenia się – projekt dydaktyczny dla szkoły ponadpodstawowej
PDF

Jak cytować

Marko, A. (2023). Antropologiczna potrzeba uczenia się – projekt dydaktyczny dla szkoły ponadpodstawowej. Polonistyka. Innowacje, (18), 197–215. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.14

Abstrakt

Projekt dydaktyczny dla szkoły ponadpodstawowej - Antropologiczna potrzeba uczenia się. Artykuł powstał w ramach zajęć z metodyki nauczania języka polskiego prowadzonych przez prof. UAM dr hab. Krzysztofa Koca.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.14
PDF

Bibliografia

Kłakówna Zofia A., 2003, Przymus i wolność, Kraków.

Knyt Agnieszka, 2018, Wprowadzenie, w: Żerebcowa P., Mrówka w słoiku. Dzienniki czeczeńskie 1994-2004, Warszawa, s. 5-9.

Koziołek Ryszard, 2019, Humanista sygnalista, w: tegoż, Wiele tytułów, Wołowiec, s. 7-30.

Broniewska Olga, Broniewska Grażyna, Broniewski Jacek (zebrali i oprac.), 2000, Druhna Oleńka. Zapiski, Warszawa (zwłaszcza rozdział: Zaczęło się od marzenia… Cisowy dworek 1925-1939).

Szpilman Władysław, 2002, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945, Szpilman A. (wstęp i oprac.), Hosenfeld W. (fragmenty pamiętnika), Biermann W. (posł.), Kraków.

Św. Augustyn, 2018, Wyznania, Kubiak Z. (przeł.), Kraków (ZR, lektura obowiązkowa).

Tułasiewicz Natalia, 2013, Przeciw barbarzyństwu. Listy, dzienniki, wspomnienia, Tułasiewicz D. i Judkowiak B. (oprac.), Poznań.

Wyszyński Stefan, 2006, Zapiski więzienne, wyd. 6 popr. i uzup., Warszawa (ZR, lektura uzupełniająca).

Żerebcowa Polina, 2018, Mrówka w słoiku. Dzienniki czeczeńskie 1994-2004, Knyt A. (tłum.), Warszawa.

Białecka Bogna, 2022, Łagodzenie lęku, https://bognabialecka.pl/artykuly/lagodzenie-leku/ (dostęp: 26.05.2023).

Głowacka-Sobiech Edyta, 2003, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Poznań.

Newport Cal, 2020, Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza, Warszawa.

Schaffer H. Rudolph, 2018, Psychologia dziecka, Wojciechowski A. (przeł.), Brzezińska A. (red. nauk.), Warszawa.

Spitzer Manfred, 2007, Jak uczy się mózg, Guzowska-Dąbrowska M. (przeł.), Jagodzińska M. (red. nauk. wyd. pol.), Warszawa.

Collardey Samuel (reż.), 2018, Polarny rok, Francja, 94 min.

Santi Rafael, ok. 1510, Szkoła ateńska, fresk, Stanze Watykańskie (fotografie fresku dostępne w domenie publicznej).

Jest taki obraz, audycja Programu Drugiego Polskiego Radia, tytuł odcinka: „Szkoła ateńska”. Rozwiąż renesansowy rebus, prowadzący: Michał Montowski, gość: dr Grażyna Bastek, data emisji: 8.11.2015, https://www.polskieradio.pl/8/406/Artykul/1541955,Szkola-atenska-Rozwiaz-renesansowy-rebus (dostęp: 26.05.2023).