Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Krzysztof Koc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz redakcji

Katarzyna Szymańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Członkowie redakcji

prof. UJ dr hab. Krzysztof Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

dr Anita Gis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. UAM dr hab. Rafał Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Polska, Polska

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UO dr hab. Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Polska

prof. UAM dr hab. Beata Przymuszała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UAM dr hab. Beata Udzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Rada naukowa

prof. Rolf Fieguth, Universitäten Bern und Fribourg, Szwajcaria

prof. dr hab. Aleksander Fiut, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. Dr. Jens Herlth, Université de Fribourg, Szwajcaria

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Associate Professor (PHD) Bożena Karwowska, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

prof. dr Piotr Kilanowski, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia

prof. AJD dr hab. Zofia Agnieszka Kłakówna, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska

prof. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Leonard Neuger, Institutionen för slaviska och baltiska språk, Stockholms Universitet

doc. dr Irena Masojć, Lietuvos edukologijos universitetas, Wydział Filologiczny, Wilno, Litwa

doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Czechia

prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. Dorota Walczak- Delanois, Université Libre de Bruxelles, Belgia

prof. zw. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska