Polonistyka. Innowacje

Aktualny numer

Nr 18 (2023)
Opublikowany lutego 29, 2024

Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu kształcenia; łączy refleksję nad współczesną oraz dawną dydaktyką szkolną i akademicką.

INDEKSOWANE W: ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), Google Scholar, PKP Index; Primo; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 20

DOI: 10.14746/pi
eISSN: 2450-6435

LICENCJA:

Licencja Creative Commons
Publikacje w czasopiśmie" Polonistyka. Innowacje" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Wyświetl wszystkie wydania