Ludzkie i prawdziwie bliskie. Pamięci prof. dr hab. Swietłany Musijenko
PDF

Słowa kluczowe

pamięć
prof. Swietłana Musijenko
grodzieńska polonistyka
współpraca
przyjaźń

Jak cytować

Tomaszewska, G. (2023). Ludzkie i prawdziwie bliskie. Pamięci prof. dr hab. Swietłany Musijenko. Polonistyka. Innowacje, (18), 189–196. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.15

Abstrakt

W artykule próbuje się ukazać wyjątkowość osoby i dorobku naukowego prof. dr hab. Swietłany Musijenko. Zmarła 8 sierpnia 2023 roku naukowczyni stworzyła w uczelni grodzieńskiej Katedrę Filologii Polskiej, a następnie Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza. Nawiązała współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, dzięki czemu mogło dochodzić zarówno do wymiany młodzieży studenckiej, jak i badaczy zafascynowanych wspólnotowymi, komparatystycznymi relacjami kulturowymi, tak ważnymi w rejonach, w których zawsze mieliśmy do czynienia z różnorodnością języków, tradycji, kultur. Bogata działalność prof. Musijenko pozwalała nie tylko na rozwój myśli naukowej, ale i stanowiła znaczącą przeciwwagę dla wszystkich tendencji rozgraniczających wspólnotowe więzi. Swoją biografią i naukową aktywnością dowiodła, jak wielką wartość ma współpraca ponad podziałami.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.15
PDF

Bibliografia

Adam Mickiewicz i kultura światowa, ks. II, 1998, Bachórz J., Choriew W. (red.), Gdańsk.

Czermińska Małgorzata, 2013, Profesor Swietłany Musijenko żywot i sprawy, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8412/1/M_Czerminska_Profesor_Swiet%C5%82any_Musijenko_zywot_i_sprawy.pdf (dostęp: 17.08.2023).

Czesława Miłosza „północna strona”, b.d., Czermińska M., Szalewska K. (red.), Pelplin.

Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury. Studia i głosy, 2019, Ławski J., Musijenko S. (red.), Białystok-Grodno.

Historia literatury polskiej, t. 1-3, 1997-2000, Czermińska M., Musijenko S. (red.), Mińsk.

Horevskie čteniâ, vyp. 2, Pamât' kul'tury. Grodno v Žizni i tvorčestve Zof'i Nalkovskoj, t. 1, 2: sbornik naučnyh rabot, 2015, Musijenko S. (red.), Grodno.

Jestem, więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, 2014, Tomaszewska G. B., Kapela-Bagińska B., Pomirska Z. (red.), Gdańsk.

Ławski Jarosław, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „białorusko-polskie stosunki literackie. Problemy imagologii (interpretacje Choriewowskie). Mińsk, 11 X 2015. Sprawozdanie, https://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/31/18_Jaroslaw_Lawski.pdf (dostęp: 21.08.2023).

Мелодии, краски, запахи "малой родины" Адама Мицкевича: сборник научных работ, 2008, Мусиенко С. Ф. (red.), Гродно.

Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005, 2006, Bachórz J., Oleksowicz B. (red.), Gdańsk.

Musijenko Swietłana, 2013, Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew. Spojrzenie z Grodna, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8385/1/S_Musijenko_Profesor_Wiktor_Aleksandrowicz_Choriew.pdf (dostęp: 17.08.2023).

Pogranicza, Kresy Wschód a idee Europy, seria III: Prace ofiarowane Profesor Swietłanie Musiejenko, 2013, Ławski J., Janicka A., Kowalski G., Zabielski Ł. (red.), Białystok.

Studia Polonica. Tom Jubileuszowy poświęcony Swietłanie Musijenko, 2019, Chmialnicki M. M., Brazgunowa A. U. (red.), Mińsk.

Szymborska Wisława, 2023, Wiersze wszystkie, Kraków.

Tvorčestvo Adama Mickeviča i sovremennaâ mirovaâ kul'tura: sbornik naučnyh rabot, 2010, Musijenko S. (red.), Grodno.

„З краю Навагрудскага ...": (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча): зборнік навуковых прац, 2006, Мусиенко С. Ф. (red.), Гродно.