Dzieci „piszą” stan wojenny, dorośli „przepracowują” traumy. Pamięć stanu wojennego w świetle teorii Dominicka LaCapry
PDF

Słowa kluczowe

stan wojenny
trauma
dzieciństwo
Dominick LaCapra
literatura polska

Jak cytować

Berthold, K. (2023). Dzieci „piszą” stan wojenny, dorośli „przepracowują” traumy. Pamięć stanu wojennego w świetle teorii Dominicka LaCapry. Polonistyka. Innowacje, (18), 115–126. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.9

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zrozumienia traumy stanu wojennego. Przy pomocy aparatu pojęciowego wypracowanego przez Dominicka LaCaprę analizie poddane zostały dwa utwory współczesnej literatury polskiej – Wilczek K. Ryrych oraz Wroniec J. Dukaja. Chociaż myśl amerykańskiego badacza skupia się przede wszystkim wokół treści traumatycznych powiązanych z II wojną światową i Zagładą, to jednak jego teoria przystaje także do innych trudnych wydarzeń historycznych. Autorka artykułu stara się zrewidować sposób, w jaki pamięć o stanie wojennym została zoperacjonalizowana przez pisarkę i pisarza, a także spojrzeć na ich teksty poprzez pryzmat osobistej strategii oswajania traumy. Analizowane utwory pokazują, iż stan wojenny nie jest „doświadczeniem niczyim”, a więc właściwie obecnym-nieobecnym, dotykającym każdego i nikogo, przeciwnie – to ważny problem społeczeństwa polskiego, który wymaga jednak przenicowania oraz nowego, być może także kreatywnego spojrzenia.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.9
PDF

Bibliografia

Błaszkowska Marta, 2014, „Nic innego się za tym nie kryje, tylko rzeczy”. Rola słowa we „Wrońcu” Jacka Dukaja, „Maska”, nr 23, s. 86-98.

Czapliński Przemysław, 2001, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków.

Dukaj Jacek, 2009, Wroniec, Jabłoński J. (ilust.), Kraków.

Dukaj Jacek, Orliński Wojciech, 2009, Stan wojenny trzeba zrobić, https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,7224800,stan-wojenny-trzeba-zrobic.html (dostęp: 30.09.2022).

Kisiel Anna, 2016, Uraz – bliskość – nie-pamięć. Psychoanalityczny dyskurs traumy do Freuda do Ettinger, „Narracje o Zagładzie, nr 2, s. 115-132.

Kobielska Maria, 2016, Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.4000/books.iblpan.4490

LaCapra Dominick, 2009, Historia w okresie przejściowym, Bojarska K. (przeł.), Kraków.

LaCapra Dominick, 2015, Trauma, nieobecność, utrata, Bojarska K. (przeł.), w: Antologia studiów nad traumą, Łysak T. (red.), Kraków, s. 59-108.

Nowaczewski Artur, 2009, W szponach wrońca. Baśń PRL-em napisana, „Topos”, nr 6, s. 187-189.

Orbitowski Łukasz, 2009, Xavras Wroniec, czyli baśnie polskie, https://www.tygodnikpowszechny.pl/xavras-wroniec-czyli-basnie-polskie-135680 (dostęp: 30.09.2022).

Ryrych Katarzyna, 2018, Wilczek, Szyrszeń S. (ilust.), Łódź.

Tokarska-Bakir Joanna, 2015, Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej, „Ruch Literacki”, nr 2, s. 205-218.