Literatura, terapia, społeczeństwo, edukacja
PDF

Jak cytować

Przymuszała, B. (2023). Literatura, terapia, społeczeństwo, edukacja. Polonistyka. Innowacje, (18), 1–4. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.1

Abstrakt

Tematyka proponowanego, osiemnastego numeru „Polonistyki. Innowacji” inspirowana jest świadomością fizycznych i psychicznych kosztów pandemii COVID-19, namysłem nad psychicznymi skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę (która przypomniała o lękach doświadczanych przez pokolenie naszych rodziców i dziadków) oraz szeroko opisywanym kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.1
PDF