Mykofilia, mykopedagogika i mykoterapia w autobiografii żałobnej Long Litt Woon
PDF

Słowa kluczowe

Long Litt Woon
żałoba
grzyby
mykoterapia

Jak cytować

Okupnik, M. (2023). Mykofilia, mykopedagogika i mykoterapia w autobiografii żałobnej Long Litt Woon. Polonistyka. Innowacje, (18), 51–66. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.5

Abstrakt

Long Litt Woon jest socjoantropolożką i pisarką, urodzoną w Malezji, ale od 1976 roku mieszkającą w Norwegii. W 2017 roku wydała książkę Powrót do życia. O żałobie i grzybach. Napisała ją po śmierci męża, Eiolfa Olsena. Książka ta zalicza się do nurtu narracji żałobnych, których autorzy poszukują ukojenia na łonie natury. W wypadku Long Litt Woon grzyby nie pozostały jedynie symbolem żałoby. Nowo odkryta pasja grzybiarska dała młodej wdowie powód do życia. W jej książce koegzystują dwa wątki: mykologiczny (opis królestwa Fungi i środowiska grzybiarzy) oraz żałobny (opis ciężkiej próby dotykającej sfery fizycznej, mentalnej, emocjonalnej). Perspektywa socjoantropologiczna i mykoterapeutyczna jest unikalna i odróżnia narrację Long Litt Woon od innych autobiografii o żałobie.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.5
PDF

Bibliografia

Adamczewska-Baranowska Izabela, 2021, Autonaturografie. Biopoetyki immersyjnego piśmiennictwa przyrodniczego (Zajączkowska, Brach-Czaina, Tsing, Macdonald), „Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura” nr 4, https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/10277/10059 (dostęp: 13.11.2022). DOI: https://doi.org/10.31261/errgo.10277

Bieńczyk Marek, 2018, Kontener, Warszawa.

Cage John, 2020, A Mycological Foray — Variations on Mushrooms, t. 1: Cage J., A Mycological Foray, t. 2: Cage J., Long L., Smith A.H., Mushroom Book, Los Angeles.

Cage John, 1963, A Year from Monday: New Lectures and Writings by John Cage, Wesleyan Middletown.

Cage John, 1981, For the Birds. In Conversation with Daniel Charles, Boston.

Cage John, 1961, Music Lover’s Field Companion (1954), w: Cage J., Silence: Lectures and Writings, Middletown, s. 274-276.

Cage John, 1961a, Silence: Lectures and Writings, Middletown.

Cage John, Retallack Joan, 1996, Musicage: Cage Muses on Words, Art, Music, Middletown.

Didion Joan, 2007, Rok magicznego myślenia, Pasierska H. (przeł.), Warszawa.

Dobroczyński Bartłomiej, Marcinów Mira, 2018, Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy, Kraków.

Doka Kenneth, 2017, Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą, Chojnacki M. (przeł.), Kielce.

Domańska Ewa, 2017, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa.

Dworkin Craig, 2004, Mycopedagogy, „College English”, t. 66, nr 6, https://doubleoperative.files.wordpress.com/2009/12/dworkin-craig-mycopedagogy.pdf (dostęp: 14.11.2022). DOI: https://doi.org/10.2307/4140742

Freud Sigmund, 1996, Objaśnianie marzeń sennych, Reszke R. (przeł.), Warszawa.

Gekeler Werner, 2014, Pszczoły. Poradnik hodowcy, Różański B. (przeł.), Warszawa.

Gennep Arnold van, 2006, Obrzędy przejścia, Biały B. (przeł.), Warszawa.

Grzywnowicz Krzysztof (red.), 2014, Grzyby prozdrowotne. Przyrodolecznictwo z tradycją odkryte na nowo, Warszawa.

Heinrich Bernd, 2016, Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci, Szczubiałka M. (przeł.), Wołowiec.

Hofrichter Robert, 2017, Tajemnicze życie grzybów, Nowacki B., Kilis M. (przeł.), Warszawa.

Iwasiów Inga, 2013, Umarł mi. Notatnik żałoby, Wołowiec.

Janiak Agnieszka, 2021, Współczesna schola mortis. Perspektywa kulturowa, komunikacyjna i pedagogiczna, Warszawa.

Karlsen Pål, 2018, Biografia prawdziwka. Superbohater wśród grzybów, Rost M. (przeł.), Kraków.

Kempiński Andrzej, 1993, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań.

Kutnik Jerzy, 2012, John Cage. Przypadek paradoksalny, Lublin.

Long Litt Woon, 2017, Stien tilbake til livet. Om sopp og sorg, Oslo.

Long Litt Woon, 2019, Powrót do życia. O żałobie i grzybach, Ptaszyńska-Sadowska E. (przeł.), Kraków.

Lowenhaupt Tsing Anna, 2015, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400873548

Luty Jerzy, 2001, John Cage. Filozofia muzycznego przypadku, Wrocław.

Macdonald Helen, 2006, Falcon, London.

Macdonald Helen, 2014, H is for Hawk, London.

Macdonald Helen, 2016, J jak jastrząb, Jankowska H. (przeł.), Wołowiec.

Macdonald Helen, 2001, Shaler’s Fish, St Leonards on Sea.

Macdonald Helen, 2020, Vesper Flights, London.

Macfarlane Robert, 2016, The Secrets of the Wood Wide Web, „The New Yorker” 7.08., https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/the-secrets-of-the-wood-wide-web (dostęp: 30.10.2022).

Marcinów Mira, 2020, Bezmatek, Wołowiec.

Marcinów Mira, 2017, Historia polskiego szaleństwa, t. 1: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melancholii, Gdańsk.

Marczyk Mirosław, 2003, Grzyby w kulturze ludowej, Wrocław.

Okupnik Małgorzata, 2021, „Mój ból jest lepszy niż twój”. O żałobie osób znanych, w: Doda-Wyszyńska A., Okupnik M. (red.), Kultury wpływów. Ludzie wpływu, Poznań, s. 71-93.

Okupnik Małgorzata, 2021a, O (od)stawaniu się człowiekiem w żałobie. „J jak jastrząb” Helen Macdonald jako współczesna próba teriantropii, w: Baum E., Cofta S., Grzegorczyk A., Fenomen tego, co ludzkie, Poznań, s. 221-237.

Okupnik Małgorzata, 2018, W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje, Kraków.

Oesterreicher-Mollwo Marianne (red.), 1992, Leksykon symboli, Prokopiuk J. (przeł.), Warszawa.

Rush John A., 2011, The Mushroom in Christian Art. The Identity of Jesus in the Development of Christianity, Berkeley.

Shulman Lisa, 2019, Mózg w żałobie, Skowrońska E. (przeł.), Poznań.

Smolińska Marta, 2019, Wprowadzenie. Ryzosfera: grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, w: Smolińska M. (red.), Ryzosfera: grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, Poznań, s. 9-13.

Szwajgier Krzysztof, 2014, Ile trwa 4’33” Johna Cage’a, „Teoria Muzyki”, nr 5, s. 109-118.

Teodorowicz Feliks, 1928, Dziwy świata grzybowego, Warszawa.

Tokarczuk Olga, 2005, Dom dzienny, dom nocny, Kraków.

Tokarczuk Olga, 2020, Prawiek i inne czasy, Kraków.

Unwerth Matthew von, 2005, Freud’s Requiem: Mourning, Memory, and the Invisible History of a Summer Walk, New York.

Wohlleben Peter, 2016, Sekretne życie drzew, Kochanowska E. (przeł.), Kraków.

Wrzosek Marta, Głowacka Karolina, 2020, W czym grzyby są lepsze od ciebie?, Łódź.