Anna Świrszczyńska – poetka terapeutyczna?
PDF

Słowa kluczowe

poezja terapeutyczna
trauma
pamięć
Anna Świrszczyńska

Jak cytować

Krall, A. (2023). Anna Świrszczyńska – poetka terapeutyczna?. Polonistyka. Innowacje, (18), 127–142. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.10

Abstrakt

Artykuł przedstawia nowe spojrzenie na twórczość Anny Świrszczyńskiej. Proponuje reinterpretację liryków poetki za pomocą kategorii traumy i pamięci, obecnych w nowej humanistyce. Udowadnia, że poezja Świrszczyńskiej ma wymiar terapeutyczny, jest jednocześnie autoterapią oraz próbą przepracowania kobiecych, pokoleniowych i tożsamościowych traum.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.10
PDF

Bibliografia

Bennet Jill, 2014, Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka, w: Budrewicz Z., Sendyka R., Nycz R. (red.), Pamięć i afekty, Warszawa, s. 145-180. DOI: https://doi.org/10.4000/books.iblpan.6218

Bielik-Robson Agata, 2004, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość., „Teksty Drugie”, nr 5, s. 23-34.

Bojda Wioletta, 2015, Anny Świrszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości, Katowice.

Brach-Czaina Jolanta, 2018, Szczeliny istnienia, Warszawa.

Ettinger Bracha, 2016, Transkryptum: tropienie śladów pamięci z/w/z myślą o Innym, Chromik A., Kisiel A. (przeł.), „Narracje o Zagładzie”, nr 2, s. 103-114.

Grądziel-Wójcik Joanna, 2016, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Poznań.

Herman Judith, 2020, Trauma. Od przemocy domowej do terroru politycznego, Reimann M. (przeł.), Warszawa.

Kisiel Anna, 2016, Uraz - bliskość - nie-pamięć: psychoanalityczny dyskurs traumy od Freuda do Ettinger, „Narracje o Zagładzie”, nr 2, s. 115-132.

Kraskowska Ewa, 2015, Poetka i joga, w: Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, Grądziel-Wójcik J. (red.), Poznań, s. 29-41.

Krawczyńska Dorota, 2004, Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie?, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 179-189.

Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, 2015, Nycz R., Łebkowska A., Dauksza A. (red.), Warszawa.

LaCapra Dominick, 2009, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, Bojarska K. (przeł.), Kraków.

Margalit Avishai, 2015, Emocje przypomniane, w: Wichrowska E., Szczepan-Wojarska A., Sendyka R., Nycz R. (red.), Historie afektywne i polityki pamięci, Warszawa, s. 65-94. DOI: https://doi.org/10.4000/books.iblpan.5231

Pamięć i afekty, 2014, Budrewicz Z., Sendyka R., Nycz R. (red.), Warszawa.

Pobłocki Krzysztof, 2021, Chamstwo, Wołowiec.

Rosenwein Barbara, 2015, Obawy o emocje w historii, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 358-391.

Stapkiewicz Agnieszka, 2002, Ciało cielesne i ciało duchowe w poezji Anny Świrszczyńskiej, „Prace Polonistyczne”, nr 57, s. 117-169.

Stapkiewicz Agnieszka, 2014, Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków.

Świrszczyńska Anna, 1985, Cierpienie i radość, Warszawa.

Świrszczyńska Anna, 1973, Jestem baba, Kraków.

Tabaszewska Justyna, 2010, Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie. Próba analizy „empatycznej wizji”, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 221-234.

Tkaczyk Karolina, 2019, Terapeutyczny wymiar sztuki. Przepracowywanie traum choroby i śmierci w sztuce i literaturze – autoterapia artystów na podstawie fotografii Jo Spence, literatury Haliny Poświatowskiej oraz video Billa Violi, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 1, s. 131-149. DOI: https://doi.org/10.12775/TSB.2019.006

Tokarska-Bakir Joanna, 2004, Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 190-199.

Van der Kolk Bessel, 2018, Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Załoga M. (przeł.), Warszawa.