Koncepcja logoterapii Viktora E. Frankla jako możliwość leczenia sensem
PDF

Słowa kluczowe

logoterapia
Frankl
sens
edukacja

Jak cytować

Rydz, A. (2023). Koncepcja logoterapii Viktora E. Frankla jako możliwość leczenia sensem. Polonistyka. Innowacje, (18), 67–80. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.6

Abstrakt

Viktor Emil Frankl (1905-1997) to twórca trzeciej szkoły psychiatrii wiedeńskiej, po psychoanalizie Sigmunda Freuda i psychologii indywidualnej Alfreda Adlera. Jego metoda psychoterapii – logoterapia – to uzdrawianie poprzez sens. Pomaga odkryć sens w życiu. Frankl wymienia trzy podstawowe drogi prowadzące do odkrycia sensu egzystencji: pracę, miłość, akceptację losu niezależnie od okoliczności życia. Celem artykułu Koncepcja logoterapii Viktora E. Frankla jako możliwość leczenia sensem” jest przybliżenie postaci twórcy logoterapii i jej założeń.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.6
PDF

Bibliografia

Frankl Viktor E., 2009, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu, Wolnicka A. (przekł.),Warszawa.

Frankl Viktor E., 2019, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Z przedmową Claudii Hammond i posłowiem Aleksandra Batthyàny’ego, 2019, Wolnicka A. (przekł.), Warszawa.

Frankl Viktor E., 2018, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Wydanie rozszerzone z nowym posłowiem autora, Wolnicka A. (przekł.), Warszawa.

Hammond Claudia, 2019, Przedmowa, w: Frankl V. E., Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Z przedmową Claudii Hammond i posłowiem Aleksandra Batthyàny’ego, Wolnicka A. (przekł.), Warszawa.

Jakobson Roman, 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, Pomorska K. (przekł.), „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 431-473.

Michalski Krzysztof, 2020, Religia jako radykalne dążenie do sensu w logoterapii Viktora E. Frankla, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 2, s. 77-108. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.03

Michalski Krzysztof, 2018, Poszukiwanie sensu według logoterapii i analizy egzystencji Viktora E. Frankla, „Studia z Historii Filozofii”, nr 2, s. 143-170, (dostęp: 10. 01. 2023). DOI: https://doi.org/10.12775/szhf.2019.020

Rydz Agnieszka, 2020, Czesław Miłosz w poszukiwaniu sensu, w: Kaźmierczyk Z., Wojan K., Religijność Czesława Miłosza, Gdańsk, s. 336-347.

Frankl Institute Vienne https://www.viktorfrankl.org (dostęp: 10. 01. 2023)