Asystować umieraniu. Przypadek Świderskiego
PDF

Słowa kluczowe

Bronisław Świderski
Asystent śmierci
terapia
śmierć
płeć

Jak cytować

Żynis, B. (2023). Asystować umieraniu. Przypadek Świderskiego . Polonistyka. Innowacje, (18), 23–36. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.3

Abstrakt

Artykuł pokazuje na przykładzie książki Bronisława Świderskiego Asystent śmierci możliwości i niebezpieczeństwa terapii narracją. Zdaje się, że każdy rodzaj terapii jest tylko/aż mechanizmem obronnym, pomagającym wytrwać w ludzkiej kondycji i zmierzyć się z jej śmiertelnością. Książka opisuje też zagrożenia współczesnej demokracji kapitalistycznej, która merkantylizując ludzkie życie i śmierć, zmierza ku dystopii.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.3
PDF

Bibliografia

tallinn (pseud.), 2016, Dlaczego ludzie potrzebują rytuału śmierci?, https://innemedium.pl/wiadomosc/dlaczego-ludzie-potrzebuja-rytualu-smierci (dostęp: 4.05.2018).

Białostocki Jan, 2007 Płeć śmierci, Białostocka J. (przeł.), Gdańsk, s. 40.

Clark R.William, 2000, Płeć i śmierć, Alichniewicz A. i Szczęsna A. (przeł.), Warszawa, s. 6.

Dybel Paweł, 2020, Zaraza, Tanatos i zasada rzeczywistości, w: Kobylińska-Dehe E. (red.), Czy powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo nacjonalizmów, Kraków, s. 107-134.

Kramer Kenneth Paul, 2006, Śmierć w różnych religiach świata, Chojnacki M. (przeł.), Kraków.

Knoblauch Hubert, 2007, „Niewidzialna religia” Thomasa Luckmana, czyli o przemianie religii w religijność (wstęp), Motak D. (przeł. wstęp), w: Luckmann T., 2007, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Bluszcz L. (przeł.), Kraków, s. 7-41.

De Man Paul, 1999A, Antropomorfizm i trop w liryce, Pióro T. (przeł.), „Literatura na Świecie”, nr 10-11, s. 119-144.

De Man Paul, 1999B, Retoryka czasowości, Sosnowski A. (przeł.), „Literatura na Świecie”, nr 10-11, s. 191-241.

Markowski Michał Paweł, 2004A, Ciało i instytucja. Z M.P. Markowskim rozmawia Kuba Mikruda, „FA-art”, nr 4, s. 124-129.

Markowski Michał Paweł, 2004B, Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Kraków, s. 57-65.

Muca Klaudia, 2020, Tekst jako terapia. humanistyka medyczna i badania nad reprezentacjami doświadczeń we współczesnej polskiej kulturze literackiej (wstępne rozpoznanie interdyscyplinarnego pola badań), „Prace Polonistyczne”, seria LXXV, s. 229-247.

Ricoeur Paul, 2008, Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, Turczyn A. (przeł.), Kraków.

Rosner Katarzyna, 2003, Narracja, tożsamość, czas, Kraków.

Świderski Bronisław, 2007, Asystent śmierci. Powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie, Warszawa.

Świderski Bronisław, 1996, Trzy, „Znak”, z. 3, s. 36-40.

Vovelle Michel, 2004, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, Swoboda T. i in. (przeł.), Gdańsk, s. 651-666.