Nie na miejscu. Strategie dysocjacyjne w poezji Karin Boye i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
PDF

Słowa kluczowe

dysocjacja
poezja
Boye
Pawlikowska-Jasnorzewska
natura

Jak cytować

Skoczyńska, M. (2023). Nie na miejscu. Strategie dysocjacyjne w poezji Karin Boye i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Polonistyka. Innowacje, (18), 143–160. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.11

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu rozdarcia istniejącego w twórczości Karin Boye i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz wykorzystaniu przez nie terapeutycznej funkcji natury. Bohaterki liryczne tych poetek tęsknią za bezpiecznym miejscem, którego nie mogą we współczesnym świecie znaleźć. Wykorzystują więc strategię radzenia sobie z wewnętrznym rozdarciem, tj. „dysocjację literacką”. Analiza porównawcza twórczości Boye i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ma przybliżyć ich  podejście do dysocjacji, a także sposób jej wykorzystywania w konkretnych tekstach poetyckich.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.11
PDF

Bibliografia

Bachelard Gaston, 1998, Poetyka marzenia, Brogowski L. (przeł.), Gdańsk.

Boye Karin, Idea, https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/idea.shtml (dostęp: 12.11.2022).

Boye Karin, Ja visst gör det ont, https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/ja-visst-gor-det-ont.shtml (dostęp: 12.11.2022).

Boye Karin, Pewnie, że boli, Wasilewska-Chmura M. (przeł.), http://babiniecliteracki.blogspot.com/2017/03/karin-boye-pewnie-ze-boli.html (dostęp: 15.11.2022).

Boye Karin, Valborgs natt, https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/valborgsnatt.shtml (dostęp: 10.11.2022).

Boye Karin, 2022, Samlade dikter, Stockholm.

Braidotti Rosi, 2009, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, Derra A. (przeł.), Warszawa.

Czernianin Halina i Wiktor, 2017, Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury, „Przegląd Biblioterapeutyczny”, t. VII, nr 1, s. 13-33.

Forsås-Scott, 2001, Swedish Women Writing 1850-1995, London.

Golden Richard, 2006, Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition, Greenwood.

Matecka Monika, Wycisk Jowita, 2003, Dysocjacja: różnorodność kontekstów i znaczeń. Próba klaryfikacji, „Czasopismo Psychologiczne”, nr. 9, s. 199-206.

Morzyńska-Wrzosek Beata, 2013, Definiowanie osobowej bliskości. Z zagadnień kształtowania tożsamości w międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Bydgoszcz, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6950/Definiowanie%20osobowej%20blisko%C5%9Bci.%20Z%20zagadnie%C5%84%20kszta%C5%82towania%20to%C5%BCsamo%C5%9Bci%20w%20mi%C4%99dzywojennej%20liryce%20Marii%20Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 12.12.2022).

Neuger Leonard, 1997, Z perspektywy tłumacza. Szkice o poezji szwedzkiej, Kraków.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 2019, Złote myśli kobiety, Warszawa.

Svanberg Birgitta, That which breaks, that which bars, https://nordicwomensliterature.net/2012/02/18/that-which-breaks-that-which-bars/ (dostęp: 22.11.2022).

Teorie literatury XX wieku. Antologia, 2006, Burzyńska A., Markowski P. (red.), Kraków.