Intensywność utekstowiona – strategie autoterapeutyczne po śmierci matki
PDF

Słowa kluczowe

intensywność
autoterapia
śmierć
doświadczenie

Jak cytować

Czyżak, A. (2023). Intensywność utekstowiona – strategie autoterapeutyczne po śmierci matki. Polonistyka. Innowacje, (18), 37–50. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.4

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania poświęcone tekstom z XXI wieku zawierającym zapis doświadczenia śmierci matki, tworzonym przez autorów przynależących do różnych pokoleń. Literackie ślady takich intymnych i bolesnych uczuć odsłaniają z reguły swój autoterapeutyczny wymiar. Intensywność emocji, zazwyczaj jawna, czasami skrywana, staje się ważną płaszczyzną porozumienia we współczesnych obiegach komunikacyjnych.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.4
PDF

Bibliografia

Aries Philippe, 2007, Rozważania o historii śmierci, Marczewska K. (przeł.), Warszawa.

Augustyniak Anna, 2013, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa.

Bieńczyk Marek, 2015, Jabłko Olgi, stopy Dawida, Warszawa.

Bieńczyk Marek, 2018, Kontener, Warszawa.

Czermińska Małgorzata, 2005, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1, Czermińska M. i in. (red), Kraków, s. 211-223.

Czyżak Agnieszka, 2011, Matki odchodzą – wariacje 2009, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 18, s. 163-173. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9

Głowiński Michał, 1998, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków.

Jankelevitch Vladimir, 1993, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, Cichowicz S. (przeł.), w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, Godzimirski J. (red.), Warszawa, s. 43-76.

Marcinów Mira, 2020, Bezmatek. Wołowiec.

Nycz Ryszard, 2010, Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 6-12. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2017.en.1.1

Pietrych Krystyna, 2010, Elegie Piotra Sommera, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, Śliwiński P. (red.), Poznań, s. 195-205.

Różewicz Tadeusz, 2000, Matka odchodzi, Wrocław.

Thomas Louis Vincent, 1993, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, Godzimirski J. (przeł.), w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, Godzimirski J. (red.), Warszawa, s. 158-190.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, 2009, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław.

Wicha Marcin, 2017, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Warszawa.

Zaleski Marek, 2021, Intensywność i rzeczy pokrewne, Warszawa.