O niedoskonałościach ChatGPT i wątpliwym wykorzystaniu go w obecnym kształcie technologicznym w nauczaniu języka polskiego oraz w badaniach naukowych
PDF

Słowa kluczowe

ChatGPT
sztuczna inteligencja
wady
błędy
język polski
nauka
wypracowanie

Jak cytować

Prościak, B., Prościak, M., Suszyło-Martula, R., & Sroka, M. (2023). O niedoskonałościach ChatGPT i wątpliwym wykorzystaniu go w obecnym kształcie technologicznym w nauczaniu języka polskiego oraz w badaniach naukowych. Polonistyka. Innowacje, (18), 173–188. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.13

Abstrakt

Celem artykułu było pokazanie wad ChatGPT – z punktu widzenia nauczycieli polonistów – w kontekście możliwości wykorzystania go przez uczniów przy pisaniu wypracowań szkolnych z języka polskiego w szkole średniej oraz w badaniach naukowych. Aby opisać problem wykorzystano ankietę internetową o zasięgu ogólnopolskim w czterech losowo wybranych grupach na Facebooku. Ponadto przeprowadzono analizę jakościową tekstów wygenerowanych przez ChatGPT. Okazało się, iż sztuczna inteligencja poprawnie analizuje badania ankietowe jedynie w około 57,6%; nie sprawdza się też przy pisaniu dłuższych wypowiedzi pisemnych na poziomie szkoły średniej. ChatGPT, generując wypracowania, popełnia liczne błędy rzeczowe, ortograficzne, stylistyczne oraz językowe.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.13
PDF

Bibliografia

Duszczyk Michał, 2023, Sztuczna inteligencja króluje w polskiej sieci, „Rzeczpospolita”, nr 68, s. 18.

Duszczyk Michał, 2022, Rewolucja ChatGPT. Te boty zmienią świat? „Rzeczpospolita cyfrowa”, nr 40, s. 1.

Gajosowa Paulina, 2023, Bot byłby tańszy od polonisty, „Polonistyka. Innowacje”, nr 17, s. 135- 148. DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2023.17.12

Brady D. Lund, Ting Wang, Nishith Reddy Mannuru, Bing Nie, 2023, ChatGPT and a New Academic Reality: Artifical Intelligence-Written Research Papers and the Ethnics of the Large Language Modelsis Scholarly Publishing, (on-line), https://www.researchgate.net/publication/369129406_ChatGPT_and_a_New_Academic_Reality_Artificial_Intelligence-Written_Research_Papers_and_the_Ethics_of_the_Large_Language_Models_in_Scholarly_Publishing (dostęp: 21.08.2023 r.). DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4389887

Carly Page, 2023, Hackers are increasingly using ChatGPT lures to spread malware on Facebook, (on-line), https://techcrunch.com/2023/05/03/malware-chatgpt-lures-facebook/?guccounter=1 (dostęp: 21.08.2023 r.).

Hu Krystal., 2023, ChatGPT sets record for fastest-growing userbase–analyst note, (on-line), https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/ (dostęp: 21.08.2023 r.).

Jianyang Deng, Yijia Lin, 2023, The Benefits and Challenges of ChatGPT: An Overviev, (on-line), https://www.researchgate.net/publication/367106604_The_Benefits_and_Challenges_of_ChatGPT_An_Overview (dostęp: 21.08.2023 r.).

Kocoń Jan, Cichecki Igor, Kaszyca Oliwier, Kochanek Mateusz i in., 2023, ChatGPT: Jack of all trades, master of none, 2023, (on-line), https://arxiv.org/pdf/2302.10724.pdf (dostęp: 23.08.2023 r.). DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4372889

Korytowska Anna, 2023, ChatGPT w edukacji. Jakie niesie ze sobą szanse i zagrożenia?, (on-line), https://technologia.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8735492,chatgpt-edukacja-agnieszka-uba.html (dostęp: 24.08.2023 r.).

Nabiałek Jolanta, 2023, Jak się nie narobić, ale zarobić? Napisz opowiadanie z ChatGPT, (on-line), https://forsal.pl/lifestyle/technologie/artykuly/8666413,chatgpt-opowiadania-clarkersworld-magazine.html (dostęp dnia: 20.08.2023 r.).

Machura Michał, 2023, ChatGPT w szkole - Szanse i zagrożenia, (on-line), https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2023-04/Chat_GPT%C2%A0w_szkole_-_szanse_i_zagro%C5%BCenia.pdf (dostęp: 21.08.2023 r.).

Beata Prościak, Marcin Prościak, Halina Samko, 2023, Nowatorska metoda gamifikacji błędów oraz faktów w praktyce szkolnej – kilka słów o jej wdrożeniu w kontekście podtrzymywania uwagi uczniów, https://wwr.edusfera.press/Nowatorska-metoda-gamifikacji-bledow-oraz-faktow-w-praktyce-szkolnej-kilka-slow-o,175493,0,1.html (dostęp: 12.12.2023 r.).

Shahriar Sakib, Kadhim, Hayawi, 2023, Let’s Have a Chat! A Conversation with ChatGPT: Technology, Applications, and Limitations, (on-line), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2302/2302.13817.pdf (dostęp dnia: 21.08.2023 r.).

Sukhpal Singh Gill, Rupinder Kaur, 2023, ChatGPT: Vision and Challenges, (on-line), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2305/2305.15323.pdf (dostęp dnia: 21.08.2023 r.).

Grupy na Facebooku biorące udział w badaniu ankietowym: ArQuelownia (98 tys. użytkowników) https://www.facebook.com/groups/ArQuelownia

Dysleksja a języki obce (1,5 tys. użytkowników) https://www.facebook.com/groups/1776049222702182

Dysleksja i inne specyficzne trudności w uczeniu się – wsparcie i rozwój (4,4 tys. użytkowników) https://www.facebook.com/groups/404859333223219

Oczami Dyslektyka – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia... (1,9 tys. użytkowników) https://www.facebook.com/groups/oczamidyslektyka/