Pressto.

Nagłowek strony

Ludzie zabijają przecie zwierzęta nie tylko dla ocalenia życia, lecz na rosół i pieczeń – Henryka Sienkiewicza literackie uśmiercanie zwierząt

Dorota Samborska-Kukuć

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pi.2017.1.5.1

Abstrakt


W pisarstwie Henryka Sienkiewicza motywika animalna przejawia się w kilku odsłonach. Mapa występowania i typologia zwierząt wynikają z uwarunkowań topograficznych i służą przyjętej zasadzie realizmu jako sposobowi oglądu i opisu rzeczywistości. Ze szczególnym upodobaniem eksponuje pisarz pojedynki człowieka ze zwierzęciem, który stanowi dla niego zagrożenie (bykiem, niedźwiedziem, lwem), ale również podejmuje temat cierpienia zwierząt „stowarzyszonych”, zwłaszcza konających na oczach czytelnika. Mimo fokalizacji męskiej (perspektywa myśliwego) i raczej miernie wykorzystanej formuły per analogiam ad humanum, jest jednak w dziełach autora Trylogii doza „wyobraźni współczującej” (Coetzee).


Słowa kluczowe


Sienkiewicz Henryk; zwierzęta; umieranie

Pełny tekst:

Bibliografia


Baratay Eric, 2014, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Tarasiewicz P. (przeł.), Gdańsk.

Coetzee John Maxwell, 2004, Żywoty zwierząt, Dobrzańska-Gadowska A. (przeł.), Warszawa.

Data Jan, 1993, Jak wyją Sienkiewiczowskie wilki? w: Literacka symbolika zwierząt, Martuszewska A. (red.), Gdańsk.

Dobrowolska Wanda, 1927, Sienkiewicz jako malarz śmierci, Tarnów.

Krzyżanowski Julian, 1973, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa.

Lestel Dominique, 2015, Myśleć sierścią. Zwierzęcość w perspektywie drugoosobowej, Dwulit A. (przeł.), w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, Barcz A., Łagocka D. (red.), Warszawa.

Ludorowski Lech, 1970, O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Warszawa.

Masłocha Dorota, 2002, Obraz wilka w Trylogii Henryka Sienkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, z. 42.

Pietrzak Magdalena, 2004, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź.

Sienkiewicz Henryk, 1956, Listy do Mścisława Godlewskiego 1878-1904, Wrocław.

Sienkiewicz Henryk, 1949, Listy z podróży do Afryki, w: Dzieła, t. XLIII, Krzyżanowski J. (red.), Warszawa.

Szczublewski Józef, 2006, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Warszawa.

Tyszkiewicz Jan, 2010, Listy z Zanzibaru 1891, Troki.

Zdziechowski Marian, 1928, O okrucieństwie, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 113 PDF - 71

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017