Pressto.

Nagłowek strony

„Kochają tylko psy”. Psia buda i ludzkie szczenię (w Psich latach Günthera Grassa i Nakarmić kamień Bronki Nowickiej)

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pi.2017.1.5.3

Abstrakt


Tekst jest próbą na temat relacji psa i człowieka w literaturze na wybranych przykładach. To psy zniewolone przez człowieka, czyli psy Adolfa Hitlera, w wierszu Wisławy Szymborskiej pt. Monolog psa zaplątanego w dzieje (2004) i w powieści Güntera Grassa Psie lata (Hundejahre, 1963). To także psy pozwalające człowiekowi żyć, uczące człowieka podmiotowej cielesności, wolności i przyjaźni, partnerskie, kochające. Tu przede wszystkim ważny jest przykład prozy Bronki Nowickiej z tomu Nakarmić kamień (2015) oraz wiersza dziecięcego Danuty Wawiłow pt. Babcia i pudel. Autorka tekstu konkluduje, że psia buda, psia sierść i psia obecność są wielokrotnie niezbędne, by człowiek nie zagubił się w świecie.


Słowa kluczowe


pies; psia buda; człowiek; Günther Grass; Wisława Szymborska; Adolf Hitler; Bronka Nowicka; Danuta Wawiłow

Pełny tekst:

Bibliografia


Baratay Éric, 2014, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historia, Tarasewicz P. (przeł.), Gdańsk.

Barcz Anna, 2016, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki, Katowice.

Gombrowicz Witold, 2007, Pamiętnik Stefana Czarnieckiego, w: Bakakaj i inne opowiadania, Kraków.

Grass Günter, 2007, Psie lata, Błaut S. (przeł.), Warszawa.

Groński Ryszard Marek, 2010, Szlemiel, Warszawa.

Hofmannsthal Hugo von, 1984, Liryka. Wiersze i dramaty, Lewin L. (wybrał i przeł.), Warszawa.

Kafka Franz, 2016, Proces, Ekier J. (przeł.), Ekier J., Musiał Ł. posłowia, wyd. II, przejrzane, Łódź.

Krupiński Piotr, 2016, „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, 2013, „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Poznań.

Nowicka Bronka, 2015, Nakarmić kamień, Wrocław.

Swan Madeline, 2015, Historia kotów, Wojtyna M., Aleksandrowicz-Wojtyna M. (przeł.), Kraków.

Szymborska Wisława, 2016, Monolog psa zaplątanego w dzieje, w: Wybór poezji, Ligęza W. (wstęp i oprac.), Wrocław.

Tokarczuk Olga, 2012, Moment niedźwiedzia, Warszawa.

Tuckermann Anja, 2014, Mano. Chłopiec, który nie wiedział, gdzie jest, Bratkowska K., Ciurapińska K. (przeł.), Warszawa.

Wawiłow Danuta, 1993, Babcia i pudel, w: Wierszykarnia, Borowski T. (il.), Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 71 PDF - 66

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017