Pressto.

Nagłowek strony

Dziwna wycieczka do zoo. W poszukiwaniu perspektywy

Joanna Żygowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pi.2017.1.5.10

Abstrakt


Artykuł jest próbą spojrzenia na wiersze dla dzieci Józefa Ratajczaka, w których pojawiają się zwierzęta w zoo (z tomików Między nami zwierzakami oraz Wycieczka do zoo). Lektura wybranych utworów pozwala zauważyć różny sposób postrzegania przez poetę zwierzęcych bohaterów oraz miejsca, jakim jest zoo. W artykule zostało także postawione pytanie o dorosłego nadawcę tekstu literackiego kierowanego do dziecka. Pozwala to zauważyć to, co łączy dzieci i zwierzęta w tekstach – ich głos zawsze jest zależny od wyobrażenia tego, kto mówi, od osoby dorosłej.


Słowa kluczowe


Józef Ratajczak; poezja dla dzieci; zoo; ogród zoologiczny; dziecko; zwierzę

Pełny tekst:

Bibliografia


Berger John, 1999, Po cóż patrzeć na zwierzęta, w: O patrzeniu, Sikora S. (przeł.), Warszawa.

Kostecka Marianna, 2007, Wycieczka do zoo „Czas Kultury”, nr 6.

Ratajczak Józef, 1971. Między nami zwierzakami, Kraków.

Ratajczak Józef, 1982, Wycieczka do zoo, Poznań.

Ratajczak Józef, 1986, Rewolucja przyimków, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1.

Ratajczak Józef, 1987, Małe Credo, „Sztuka dla Dziecka”, nr 6 (7).

Ratajczak Józef, 1987, Poeci – dzieciom, „Sztuka dla Dziecka”, nr 3 (4).

Rąbkowska Ewelina, 2016, „Śmieciowe” zwierzęta (trash animals) i „dzieci śmieci”. Relacja dziecka i zwierzęcia w literaturze dla dzieci i młodzieży, w: Mik A., Pokora P., Skowera M. (red.), Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Warszawa.

Skowera Maciej, 2016, Literackie spotkania istot podporządkowanych. Studium przypadku: „Miasteczko ostatnich westchnień” Grzegorza Gortata, w: Mik A., Pokora P., Skowera M. (red.), Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Warszawa.

Szymborska Karolina, 2014, W laboratorium children studies. Dziecko i dzieciństwo w nowym dyskursie, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. (red.), Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgu oddziaływań, Katowice.

Świtek Gabriela, 2007, Dział zwierząt, „Czas Kultury”, nr 6.

Waksmund Ryszard, 2000, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – konteksty), Wrocław.

Waksmund Ryszard,1986, Od poezji dydaktycznej do liryki dziecięcej, w: Żurakowski B. (red.), Poezja dla dzieci. Mity i wartości, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 69 PDF - 85

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017