Pressto.

Nagłowek strony

Stereotypy w dowcipach macedońskich

Magdalena Błaszak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.11

Abstrakt


Artykuł Stereotypy w dowcipach macedońskich ma na celu ukazanie, że dowcipy powstają dzięki stereotypom, są przez nie utrwalane i rozpowszechniane. Stereotypy występują w każdej grupie społecznej, przekazują tradycję społeczną z pokolenia na pokolenie, pomijając fakt, że dany obraz grupy przez wiele lat ewoluował. Autorka w artykule podaje przykłady macedońskich dowcipów o różnych grupach narodowych, społecznych czy etnicznych. Na tej podstawie przedstawia zarówno uprzedzenia Macedończyków występujące na przykład w stosunku do określonych narodowości, jak i pozytywne postrzeganie tych nacji. Przedmiotem badań są dowcipy zaczerpnięte z macedońskich stron internetowych, a zastosowana przez autorkę metoda badawcza pozwala na klasyfikację treści według różnych rodzajów stereotypów: etnicznych, narodowych, klas zawodowych czy grup społecznych.


Słowa kluczowe


stereotypy; komizm; dowcip

Pełny tekst:

Bibliografia


http://swietoszek.klp.pl/a-6198.html [dostęp: 25.09.2014].

Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Warszawa.

Brzozowska D., 2008, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole.

Buttler D., 2001, Polski dowcip językowy, Warszawa.

Chlebda W., 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 31–41.

Dzemidok B., 1967, O komizmie, Warszawa.

Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa.

Libura A., Libura M., 1998, Stereotypy a sądy naukowe na przykładzie niektórych podstawowych pojęć gramatycznych, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 296–303.

Panasiuk J., 1998, O zmienności stereotypów, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 85–97.

Quasthoff U.M., 1998, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 11–30.

Walczyńska M., 1998, Jan Stanisław Bystroń jako prekursor teorii stereotypu na gruncie polskim, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 304 307.

http://forum.kajgana.com/threads/ [dostęp: 20–25.09.2014].

http://www.kalugerica.com/strani%20sporedni/vicovi.htm [dostęp: 20–25.09.2014].

http://www.crnobelo.com/zabava/humor/1444-tipicen-makedonski-vic [dostęp: 23.09.2014].

http://www.vicoteka.mk/ [dostęp: 20–25.09.2014].

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 45 PDF - 63

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017