Pressto.

Nagłowek strony

Nr 32 (2016)

Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi

Spis treści

Przedmowa PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski 7-10

Artykuły naukowe

Jeszcze o społecznych zadaniach językoznawstwa PDF
Bogdan Walczak 11-20
Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji PDF
Artur Rejter 21-30
W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyjnych PDF
Małgorzata Rzeszutko-Iwan 31-42
Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska 43-55
Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach PDF
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 57-73
Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury PDF
Iwona Burkacka 75-91
Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych PDF
Agnieszka A. Niekrewicz 93-103
Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny PDF
Kazimierz Sikora 105-115
Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych) PDF
Ewa Młynarczyk 117-125
Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli? PDF
Patryk Borowiak 127-136
Stereotypy w dowcipach macedońskich PDF
Magdalena Błaszak 137-146
Polska mowa potoczna w odbiorze Bułgara PDF
Petar Sotirov 147–156
Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny PDF
Sylwia Sojda 157-167
Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora PDF
Katarzyna Sobolewska 169-181
Zmiany znaczeniowe wybranych czasowników mówienia zanikających w dobie nowopolskiej PDF
Ewelina Kwapień 183-208

Recenzje i sprawozdania

Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229 PDF
Jolanta Migdał 211-215


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo