Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi
Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski
7-10
Przedmowa
PDF

Artykuły naukowe

Bogdan Walczak
11-20
Jeszcze o społecznych zadaniach językoznawstwa
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.1
PDF
Artur Rejter
21-30
Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.2
PDF
Małgorzata Rzeszutko-Iwan
31-42
W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyjnych
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.3
PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska
43-55
Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.4
PDF
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
57-73
Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.5
PDF
Iwona Burkacka
75-91
Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.6
PDF
Agnieszka A. Niekrewicz
93-103
Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.7
PDF
Kazimierz Sikora
105-115
Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.8
PDF
Ewa Młynarczyk
117-125
Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych)
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.9
PDF
Patryk Borowiak
127-136
Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10
PDF
Magdalena Błaszak
137-146
Stereotypy w dowcipach macedońskich
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.11
PDF
Petar Sotirov
147–156
Polska mowa potoczna w odbiorze Bułgara
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.12
PDF
Sylwia Sojda
157-167
Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.13
PDF
Katarzyna Sobolewska
169-181
Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.14
PDF
Ewelina Kwapień
183-208
Zmiany znaczeniowe wybranych czasowników mówienia zanikających w dobie nowopolskiej
https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.15
PDF