Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229

Main Article Content

Jolanta Migdał

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J. (2016). Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 211-215. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8357
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: język okresu średniopolskiego, przekształcenia systemu językowego, zwłaszcza na płaszczyźnie fonetycznej i fleksyjnej (przede wszystkim fleksja imienna), wariantywność i normalizacja polszczyzny XVI wieku, słownictwo (głównie religijne) w epokach dawnych i współcześnie. Autorka książki O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej (1999).