Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych

Main Article Content

Agnieszka A. Niekrewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie funkcjonalnych naruszeń zasad pisowni w memach internetowych. Autorka przedstawia przykłady stylizacji językowej charakterystycznej dla poszczególnych szablonów, której elementem jest naruszenie normy ortograficznej. Dowodzi związku zmian pisowni z charakterystyczną dla memów intencją deprecjonującą, a także z odtwarzaniem stereotypów osobowych. Ponadto pokazuje rolę modyfikacji pisowni w tworzeniu gier językowych i nowych znaczeń. Zanalizowane przykłady świadczą o dominacji funkcjonalnych odstępstw od normy nad rzeczywistymi błędami ortograficznymi. Brak zgodności z zasadami może być uznany za specyficzną formę aprecjacji poprawności językowej. Niepoprawność bowiem jest najbardziej wyrazistym środkiem służącym deprecjonowaniu polityków, celebrytów oraz przedstawicieli różnych grup społecznych, a jednocześnie wyrazem troski o kulturę języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niekrewicz, A. A. (2016). Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 93-103. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Agnieszka A. Niekrewicz, Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr hab., prof. AJP w Zakładzie Języka Polskiego na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, prodziekan tego wydziału. Zainteresowania naukowe: leksykologia, pragmalingwistyka i językoznawstwo kulturowe. Autorka monografii: Rzeczowniki staropolskie we współczesnej polszczyźnie ogólnej (2011) i Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych (2015).

Bibliografia

  1. Komorowski łączy się „w bulu i nadzieji” z Japończykami, „Wprost”, 18.03.2011, http://www.wprost.pl/ar/236287/Komorowski-laczy-sie-w-bulu-i-nadzieji-z-Japonczykami/ [dostęp: 12.03.2015].
  2. Dawkins R., 1996, Samolubny gen, przeł. M. Skonieczny, Warszawa.
  3. Kamińska M., 2011, Uwaga, zaraźliwe memy! Perypetie znaku w Internecie, w: M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań, s. 57–73.
  4. Kurkowska H., 1986, Teoretyczne zagadnienia kultury języka, w: D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa, s. 22–45.
  5. Niekrewicz A., 2015a, Językowe sposoby zbiorowego kreowania typów bohaterów w memach internetowych, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014: Język w życiu wspólnoty, red. M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska, Zielona Góra, s. 117–130.
  6. Niekrewicz A., 2015b, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski.