Pressto.

Nagłowek strony

Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych

Agnieszka A. Niekrewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.7

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie funkcjonalnych naruszeń zasad pisowni w memach internetowych. Autorka przedstawia przykłady stylizacji językowej charakterystycznej dla poszczególnych szablonów, której elementem jest naruszenie normy ortograficznej. Dowodzi związku zmian pisowni z charakterystyczną dla memów intencją deprecjonującą, a także z odtwarzaniem stereotypów osobowych. Ponadto pokazuje rolę modyfikacji pisowni w tworzeniu gier językowych i nowych znaczeń. Zanalizowane przykłady świadczą o dominacji funkcjonalnych odstępstw od normy nad rzeczywistymi błędami ortograficznymi. Brak zgodności z zasadami może być uznany za specyficzną formę aprecjacji poprawności językowej. Niepoprawność bowiem jest najbardziej wyrazistym środkiem służącym deprecjonowaniu polityków, celebrytów oraz przedstawicieli różnych grup społecznych, a jednocześnie wyrazem troski o kulturę języka.


Słowa kluczowe


mem internetowy; pisownia w komunikacji internetowej; ludyczność

Pełny tekst:

Bibliografia


Komorowski łączy się „w bulu i nadzieji” z Japończykami, „Wprost”, 18.03.2011, http://www.wprost.pl/ar/236287/Komorowski-laczy-sie-w-bulu-i-nadzieji-z-Japonczykami/ [dostęp: 12.03.2015].

Dawkins R., 1996, Samolubny gen, przeł. M. Skonieczny, Warszawa.

Kamińska M., 2011, Uwaga, zaraźliwe memy! Perypetie znaku w Internecie, w: M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań, s. 57–73.

Kurkowska H., 1986, Teoretyczne zagadnienia kultury języka, w: D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa, s. 22–45.

Niekrewicz A., 2015a, Językowe sposoby zbiorowego kreowania typów bohaterów w memach internetowych, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014: Język w życiu wspólnoty, red. M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska, Zielona Góra, s. 117–130.

Niekrewicz A., 2015b, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 84 PDF - 87

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017