Stereotypy w dowcipach macedońskich

Main Article Content

Magdalena Błaszak

Abstrakt

Artykuł Stereotypy w dowcipach macedońskich ma na celu ukazanie, że dowcipy powstają dzięki stereotypom, są przez nie utrwalane i rozpowszechniane. Stereotypy występują w każdej grupie społecznej, przekazują tradycję społeczną z pokolenia na pokolenie, pomijając fakt, że dany obraz grupy przez wiele lat ewoluował. Autorka w artykule podaje przykłady macedońskich dowcipów o różnych grupach narodowych, społecznych czy etnicznych. Na tej podstawie przedstawia zarówno uprzedzenia Macedończyków występujące na przykład w stosunku do określonych narodowości, jak i pozytywne postrzeganie tych nacji. Przedmiotem badań są dowcipy zaczerpnięte z macedońskich stron internetowych, a zastosowana przez autorkę metoda badawcza pozwala na klasyfikację treści według różnych rodzajów stereotypów: etnicznych, narodowych, klas zawodowych czy grup społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błaszak, M. (2016). Stereotypy w dowcipach macedońskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 137-146. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Magdalena Błaszak, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

dr, adiunkt w Zakładzie Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo synchroniczne, badania konfrontatywne w obrębie pragmalingwistyki i struktury tekstu, zagadnienia z zakresu socjolingwistyki oraz normy i uzusu społecznego języków południowosłowiańskich. Autorka książki Imperceptywność w języku macedońskim i polskim (2014).

Bibliografia

 1. http://swietoszek.klp.pl/a-6198.html [dostęp: 25.09.2014].
 2. Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Warszawa.
 3. Brzozowska D., 2008, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole.
 4. Buttler D., 2001, Polski dowcip językowy, Warszawa.
 5. Chlebda W., 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 31–41.
 6. Dzemidok B., 1967, O komizmie, Warszawa.
 7. Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa.
 8. Libura A., Libura M., 1998, Stereotypy a sądy naukowe na przykładzie niektórych podstawowych pojęć gramatycznych, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 296–303.
 9. Panasiuk J., 1998, O zmienności stereotypów, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 85–97.
 10. Quasthoff U.M., 1998, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 11–30.
 11. Walczyńska M., 1998, Jan Stanisław Bystroń jako prekursor teorii stereotypu na gruncie polskim, w: Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 304 307.
 12. http://forum.kajgana.com/threads/ [dostęp: 20–25.09.2014].
 13. http://www.kalugerica.com/strani%20sporedni/vicovi.htm [dostęp: 20–25.09.2014].
 14. http://www.crnobelo.com/zabava/humor/1444-tipicen-makedonski-vic [dostęp: 23.09.2014].
 15. http://www.vicoteka.mk/ [dostęp: 20–25.09.2014].