Pressto.

Nagłowek strony

Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?

Patryk Borowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.10

Abstrakt


Artykuł dotyczy nazw marketingowych hoteli w bułgarskim kurorcie czarnomorskim Słoneczny Brzeg. Ma on charakter przeglądowy i jedynie klasyfikuje nazwy hoteli w wybranym przeze mnie kurorcie. Zostały przeprowadzone analizy: formalna i semantyczna, co jest niezbędne do dalszych badań nad bułgarskimi nazwami marketingowymi, w tym nazwami miejsc noclegowych, które zamierzam kontynuować, uwzględniając zupełnie nową metodologię badawczą.


Słowa kluczowe


język bułgarski; chrematonimia, firmonimy; nazwy hoteli; onomastyka

Pełny tekst:

Bibliografia


http://nessebarinfo.com/ [dostęp: 9.09.2015].

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=882895 [dostęp: 10.09.2015].

Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст. и др. (ред.), 1976, Български тълковен речник, София.

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 343–361.

Dimitrova-Todorova L., 2011, Собствените имена в България, София.

Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, wyd. 2., Łódź.

Kosyl C., 2001, Chrematonimy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 447–452.

Nikolova R., Genov N., 2013, 1000 страници България, София.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 79 PDF - 52

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017