Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?

Main Article Content

Patryk Borowiak

Abstrakt

Artykuł dotyczy nazw marketingowych hoteli w bułgarskim kurorcie czarnomorskim Słoneczny Brzeg. Ma on charakter przeglądowy i jedynie klasyfikuje nazwy hoteli w wybranym przeze mnie kurorcie. Zostały przeprowadzone analizy: formalna i semantyczna, co jest niezbędne do dalszych badań nad bułgarskimi nazwami marketingowymi, w tym nazwami miejsc noclegowych, które zamierzam kontynuować, uwzględniając zupełnie nową metodologię badawczą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borowiak, P. (2016). Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 127-136. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Patryk Borowiak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

dr, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: nazwy geograficzne, miejskie oraz firmonimy na terenie krajów południowosłowiańskich. Autor monografii: Płowdiw w nazwach. Historia i współczesność w toponimii zapisane (2011) oraz Od Sofii do Melnika. Nazwy bułgarskich miast (2014).

Referencje

  1. http://nessebarinfo.com/ [dostęp: 9.09.2015].
  2. http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=882895 [dostęp: 10.09.2015].
  3. Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст. и др. (ред.), 1976, Български тълковен речник, София.
  4. Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 343–361.
  5. Dimitrova-Todorova L., 2011, Собствените имена в България, София.
  6. Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, wyd. 2., Łódź.
  7. Kosyl C., 2001, Chrematonimy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 447–452.
  8. Nikolova R., Genov N., 2013, 1000 страници България, София.