Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury

Main Article Content

Iwona Burkacka

Abstrakt

Internetowe memy są przykładem gatunku, w którym wykorzystuje się różnorodne nawiązania do tekstów kultury. Nawiązania dotyczą zarówno genezy gatunku (stemmat, emblemat, kolaż, rysunek satyryczny), jak i jego elementów graficznych i tekstowych. Źródłem odwołań są najczęściej dzieła istotne dla danej społeczności, należące do kanonu literatury, malarstwa czy sztuki filmowej, a także cieszące się uznaniem publiczności elementy kultury popularnej, np. seriale, książki i reklamy. Same memy są niejednorodne. Niektóre można rozpatrywać jako dzieła sztuki (artystyczne memy), inne jako przejaw kultury kontrmówienia, komentarz dotyczący rzeczywistości czy formę nieskomplikowanej rozrywki. Nie wszystkim towarzyszy humor, żart czy zabawa, czasami mamy do czynienia z ironią czy czarnym humorem. Umiejętność odczytania przekazu i gry elementów jest wyznacznikiem przynależności do wspólnoty komunikacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burkacka, I. (2016). Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 75-91. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.6
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Iwona Burkacka, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 01-999 Warszawa

dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania naukowe: słowotwórstwo (w tym słowotwórstwo gniazdowe), morfotaktyka, leksyka potoczna i środowiskowa oraz kultura języka polskiego. Autorka monografii: Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie (2001) oraz Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej (2012), współautorka Słownika gniazd słowotwórczych języka ogólnopolskiego (2001 2004).

Bibliografia

 1. http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35235,15498803,Sztuczne_Fiolki_Mam_w_sobie_duze_poklady_wscieklosci.html [dostęp: 14.02.2015].
 2. http://demotywatory.pl/4058630/Ludzie-uzywajcie-polskich-znakow [dostęp: 11.08.2015].
 3. Burkacka I., 2015a, Creativity and intertextuality in communication of the first decades of the 21st century (case: Internet memes), w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešny svet “1989 a 25 rokov po...”. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferecie konanej v dňoch 23.– 24. aprila 2015 v Poprade, red. A. Lisnik, K. Greňová, M. Ambrozy, Ružomberok, s. 196–205.
 4. Burkacka I., 2015b, Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest niehalo. Uwagi o nowszych neologizmach występujących w słownictwie młodzieżowym, w: Odkrywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok, s. 395-408.
 5. Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.
 6. Iedema R., 2013, Multimodalna analiza dyskursu: Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, w: Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków, s. 197–227.
 7. IP – Ilustrowany podręcznik dla młodzieży dobrze wychowanej, https://pl-pl.facebook.com/ipdmdw [dostęp: 12.02.2015].
 8. Kamińska M., 2011, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań.
 9. Kołowiecki W., 2012, Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia”, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 [dostęp: 12.02.2015].
 10. Kowalczyk I., 2012a, Obrazowy remiks Cesara Santosa (wpis z 10.02.), http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/130663/intertekstualnosc.html [dostęp: 13.02.2015].
 11. Kowalczyk I., 2012b, Obrazy w Internecie jak zombi (wpis z 18.11.), http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/130663/intertekstualnosc.html [dostęp: 13.02.2015].
 12. Kowalczyk I., 2012c, O pochwale sztuki pirackiej i pracy Oli Ska (wpis z 19.11.), http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/130663/intertekstualnosc.html [dostęp: 13.02.2015].
 13. Kowalczyk I., 2012d, Postmemy i postfiołki (wpis z 18.11.), http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/130663/intertekstualnosc.html [dostęp: 13.02.2015].
 14. Kowalczyk I., 2014, Kolaże Jiřego Kolářa (wpis z 28.02.), http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/130663/intertekstualnosc.html [dostęp: 13.02.2015].
 15. Kozioł-Chrzanowska E., 2014, Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka” XXVIII, s. 49–66.
 16. Lewandowski J., 2013, Jan Matejko i internetowe memy, czyli kto się śmieje z historii Polski?, http://histmag.org/Jan-Matejko-i-internetowe-memy-czyli-kto-sie-smieje-z-historii-Polski-8342 [dostęp: 18.02.2015].
 17. Lewandowski J., 2014, Józef Stalin wynalazca tostera. Memy, historia i dezinformacja, http://histmag.org/Jozef-Stalin-wynalazca-tostera.-Memy-historia-i-dezinformacja-9092 [dostęp: 22.02.2015].
 18. Łagodzka D., 2012, Sztuczne Fiołki, Sroka i koty (wpis z 5.12.), http://niezla-sztuka.blogspot.com/2012/12/sztuczne-fioki-sroka-i-koty.html [dostęp: 14.02.2015].
 19. Łoziński Ł., 2014, Memy – emblematy. Typowy Seba i Typowy Mirek, „Polisemia”, nr 1, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/NUMER-12014-12/ukasz-oziski-memy-emblematy-typowy-seba-i-typowy-mirek [dostęp: 12.02.2015].
 20. Martin J.R., 2013, Multimodalna analiza dyskursu: reprezentacja wojny i pojednania, w: Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków, s. 259–292.
 21. Nowak J., 2013, Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej, w: Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, s. 239–256.
 22. Ostojewski M., 2012, Historia z przekleństwami, czyli Piotra Skargi salto (wpis z 12.02.), http://www.memowisko.com/2012/02/historia-z-przeklenstwami-czyli-piotra.html [dostęp: 18.02.2015].
 23. Piskorz K., 2013, Internetowe memy – hieroglify XXI wieku, w: Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, s. 227–237.
 24. Sieńko M., 2009, Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa, s. 127–145.
 25. Szymborska W., 2004, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki, Kraków.
 26. Zaremba M., 2012, Memy internetowe (2010-2011), „Media i Społeczeństwo”, nr 2, s. 60–72, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf [dostęp: 18.02.2015].