Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania

Main Article Content

Małgorzata Święcicka
Monika Peplińska

Abstrakt

Przedmiotem opisu są wybrane hasła kampanii społecznych analizowane z perspektywy komunikacyjnej i stylistycznej. Materiał badawczy stanowią hasła zgłoszone do Konkursu „Kampania Społeczna Roku 2014”. Ogląd zebranego materiału językowego potwierdza, iż hasła promujące kampanie często są wyrazem aktualnie panującej mody, odzwierciedlają istniejące w języku tendencje oraz odpowiadają na potrzeby i zainteresowania społeczne, nawiązują do innych odmian języka (zwłaszcza odmiany potocznej), odsyłają do utrwalonych w polszczyźnie frazeologizmów czy przysłów, ewokują rozmaite skojarzenia. Osobną grupę stanowią hasła, w których stosowane są rozmaite gry językowe, m.in. gra słów, formą graficzną czy brzmieniową. Jeszcze inne są rymowane lub mają charakter poetycki, niejasny, intrygujący.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Święcicka, M., & Peplińska, M. (2017). Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 43-55. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.4
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Małgorzata Święcicka, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

prof. dr hab., prof. zwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dziekan tego wydziału oraz kierownik Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej. Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka, zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz polszczyzny mieszkańców miast, nadto leksykologia i leksykografia. W latach 1997-2005 (t. 11-50) w Zespole Autorów Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej. Autorka prac zwartych: Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym (1993), Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży (1999), Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne (2012), Młoda mowa. Studia nad polszczyzną dzieci i młodzieży (2017), współautorka książek Mowa mieszkańców Poznania (1986 i 1987) i Listy polskich dzieci do Pana Boga (1994), skryptu Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny (1997) oraz Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny (t. 11-50, 1997- 2005).

Monika Peplińska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

dr, adiunkt w Zakładzie Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka (zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży), konceptualizacja rozmaitych pojęć we współczesnej polszczyźnie, etnolingwistyka.

Bibliografia

  1. Bralczyk J., 2004, Język na sprzedaż, Gdańsk.
  2. Loewe I., 2013, Styl reklamy komercyjnej, w: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 381–405.
  3. NSJP – E. Sobol (red.), 2002, Nowy słownik języka polskiego, Warszawa.
  4. Roszak M., 2012, Polskie miasta w sloganach reklamowych, w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 265–276.
  5. SPP – Czeszewski M., 2006, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa.
  6. Święcicka M., Peplińska-Narloch M., 2014, Hasła promujące Bydgoszcz – próba analizy językowo-stylistycznej, w: Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. 1, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta, Szczecin, s. 427–442.
  7. WSF – A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.
  8. Zboralski M., 2000, Nazwy firm i produktów, Warszawa.
  9. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Język reklamy, w: D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa, s. 171–177.