Pressto.

Nagłowek strony

Od rewizji do apostazji i między publicystycznością a literackością. O wierszach polskiej „odwilży”

Agata Stankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.16

Abstrakt


The text is a book review of an Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957)  (Kielce 2010). This is the first monograph of this subject, and it has a great documentary value. The author based his well-researched study on detailed archival queries in contemporary press, magazines, and leaflets. The author compared the found texts with their authors’ published poetry books, traced the relations between content, censorship interventions in reprints, and subsequent authorial modifications, which were often aimed at universalization of a poem initially written as an urgent public statement. The author meticulously reconstructed the communicational problems of thaw poems and collections.


Słowa kluczowe


Polish poetry in the 20th century; thaw; October watershed; censorship

Pełny tekst:

Bibliografia


Braun Kazimierz, Różewicz Tadeusz (1989), Języki teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Burek Tomasz (1989), Zapomniana literatura polskiego Października, w: tegoż, Żadnych marzeń, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, Warszawa.

Detka Janusz (2010), Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.

Kott Jan (1956), Noc i dzień, „Przegląd Kulturalny”, nr 43.

Piechal Marian (1956), Tragedia węgierska, „Kronika”, nr 22.

Przyboś Julian (1956), O całą prawdę w literaturze, „Przegląd Kulturalny”, nr 44.

Sławiński Janusz (1990), Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Wydawnictwo PEN, Warszawa.

Trzandel Jacek (1986), Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Agencja

Wydawnicza Morex, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 73 PDF - 65

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.