Pressto.

Nagłowek strony

Las cartas y diarios de Guatemala de Andrzej Bobkowski como ejemplos de traducción intercultural. Propuesta de un nuevo enfoque traductológico

Iwona Kasperska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/strop.2010.371.005

Abstrakt


The aim of this paper is to introduce a new approach in translation studies which is an intercultural translation. Based on the methodology of postcolonial theory, the manipulation school and polysystem theory, it allows for an analysis of texts originally written in the language of the target culture. Application of this new framework is exemplified by diaries and letters of a Polish writer, Andrzej Bobkowski.

Słowa kluczowe


intercultural translation; manipulation; school polysystem; theory; diary

Pełny tekst:

Bibliografia


Bhabha H.K. (1994). The Location of Culture. Londres–Nueva York: Routledge.

Bobkowski A. (1997). Jerzy Giedroyc – Andrzej Bobkowski. Listy 1946-1961. Warszawa: Czytelnik.

Bobkowski A. (1998). Coco de Oro. Szkice i opowiadania. Lublin: Towarzystwo Opieki nad Archiwum.

Bobkowski A. (2006). Z dziennika podróży. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Bobkowski A. (2006). Listy do Tymona Terleckiego, 1956-1961. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Bobkowski A. (2008). Listy z Gwatemali do matki. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Carbonell i Cortés O. (1997). Traducir al Otro: traducción, exotismo, poscolonialismo. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Carbonell i Cortés O. (1999). Traducción y cultura. De la ideología al texto. Salamanca: Colegio de España.

Czapski J. 1998 (1961). Querido Bob. En Coco de Oro. Szkice i opowiadania. Lublin: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, UMCS.

Kądziela P. (1994). Nota edytorska. In A. Bobkowski, Opowiadania i szkice. Warszawa: Interim.

Kowalczyk A.S. (2003). Słowa, rzeczy, życie. Świat według Bobkowskiego. En A. Bobkowski, Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie… Korespondencja z Anielą Mieczysławską, 1951-1961. Wałbrzych: Wydawnictwo Ruta.

Lefevere A. (1992). Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame. Londres: Routledge.

Odojewski W. (2008). Andrzej Bobkowski – nowa młodość. En A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Said W.E. (2005). Orientalizm. Trad. de M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka.

Terlecki T. (2006). Andrzej Bobkowski. En A. Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego, 1956-1961. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Zieliński J. (1997). Kronika walki. En Jerzy Giedroyc – Andrzej Bobkowski. Listy 1946-1961. Warszawa: Czytelnik.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 121 PDF (Español) - 77

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015 Iwona Kasperska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Studia Romanica Posnaniensia: ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158