OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 100

ICV 2020: 120,50

DOI: 10.14746/strop

ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

IDENTITÉ DANS LE DISCOURS

2022-10-05

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 51/1, à paraître en mars 2024, sous la direction de Jolanta Dyoniziak et Ewa Pirogowska (Université Adam Mickiewicz)

Continuitate și inovație în limba și literatura română

2022-05-10

Vă invităm să contribuiți la numărul 50/4 (2023) al revistei Studia Romanica Posnaniensia care va fi coordonat de Tomasz Klimkowski și va fi dedicat diverselor aspecte legate de continuitate și inovație în limba și literatura română. 

Tom 49 Nr 2 (2022): Discours académique : conceptualiser et rédiger en langue étrangère

sous la direction de Katarzyna Karpińska-Szaj et Bernadeta Wojciechowska

Opublikowane: 2022-06-22

Wyświetl wszystkie numery