OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 100

ICV 2019: 120,53

DOI: 10.14746/strop

ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Géographies littéraires (XIXe-XXIe siècles)

2021-09-01

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 50/1, à paraître en mars 2023, sous la direction de Jędrzej Pawlicki et Marta Sukiennicka.

La letteratura italiana e l’ambiente

2021-03-15

Siamo lieti di annunciare il Call for Contributions per il numero 49/3 (2022) della rivista accademica Studia Romanica Posnaniensia dedicato alla letteratura italiana e l’ambiente a cura di Paulina Malicka e Mirosław Loba.

Lexique(s) et corpus en perspective comparative

2021-01-05

Coordinatrices du volume 

Agnieszka Kaliska (Université Adam Mickiewicz), Kaja Gostkowska (Université de Wrocław), Mavina Pantazara (Université nationale et capodistrienne d'Athènes)

Le numéro 49/4 (2022) de la revue Studia Romanica Posnaniensia sera consacré à l’étude du  lexique français en perspective comparative avec les lexiques d’autres langues et au rôle que jouent dans cette étude différents types de corpus : à commencer par des listes préétablies (tel un dictionnaire), pour passer aux textes de langue générale ou de spécialité collectés à la main, jusqu’aux (grands) corpus électroniques annotés, oraux et écrits, et le Web.

Tom 48 Nr 2 (2021): La pragmática y la interculturalidad en la lingüística y la didáctica actual de ELE

edición a cargo de Małgorzata Spychała-Wawrzyniak y Xavier Pascual-López

Opublikowane: 2021-07-13

Nota de los editores

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual-López

3

Contribución de la prensa a la adquisición del vocabulario

Inmaculada Clotilde Santos Díaz, Ester Trigo Ibáñez, Manuel Francisco Romero Oliva

97-108

Wyświetl wszystkie numery