OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 100

ICV 2019: 120,70

DOI: 10.14746/strop

ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

"Le temps et les saisons"

2020-02-07

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 48/1, à paraître en mars 2021, intitulé

"Traducteur et  image"

2020-02-03

Le comité de rédaction de la revue SRP  lance un appel à contribution pour le numéro 48/4, à paraître en décembre 2021, intitulé Traducteur et  image

“En la xarxa del temps: l’aspecte diacrònic en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes”

2020-01-17

S’obre la convocatòria d’articles per al monogràfic “En la xarxa del temps: l’aspecte diacrònic en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes”, que conformarà el número 48/3 de la revista acadèmica Studia Romanica Posnaniensia. L’1 de juny de 2020 és la data límit per a l’enviament de propostes: títol, resum de 250 paraules aproximadament i bibliografia orientativa. 

Tom 46 Nr 4 (2019): Lingüística española entre tradición y modernidad. Teoría y práctica

Opublikowane: 2019-12-15

Nota de los editores

Janusz Pawlik, Jerzy Szałek

3-4

Wyświetl wszystkie numery