Studia Romanica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 50 Nr 4 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 9

OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS; DOAJ; INDEX COPERNICUS JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; Polska Bibliografia Naukowa; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; WorldCat; Google Scholar; CEEOL.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 100

SCImago Journal & Country Rank

ICV 2022: 120.61

DOI: 10.14746/strop
ISSN (Print): 0137-2475
ISSN (Online): 2084-4158

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA International)

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Studia Romanica Posnaniensia" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

Ogłoszenia

Variación y cambio lingüístico en español y catalán / Variació i canvi lingüístic en espanyol i català

La revista Studia Romanica Posnaniensia abre la convocatoria para el envío de propuestas de artículos para el monográfico 52/3, coordinado por Xavier Pascual-López y Małgorzata Spychała-Wawrzyniak y cuya publicación está prevista para septiembre de 2025.


Więcej…

2024 lutego 12

Le silence et l’éloquence des plantes

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 52/2, à paraître en juin 2025, sous la direction d’Anna Loba et Barbara Łuczak.


Więcej…

2024 stycznia 16

Acquisition du discours académique: lectures, analyses, interactions

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 52/1, à paraitre en mars 2025, sous la direction de Katarzyna Karpińska-Szaj et Bernadeta Wojciechowska.


Więcej…

2023 lipca 5
Wyświetl wszystkie wydania