Studia Romanica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 51 Nr 1 (2024)
Opublikowany 2024 kwietnia 18

OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS; DOAJ; INDEX COPERNICUS JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; Polska Bibliografia Naukowa; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; WorldCat; Google Scholar; CEEOL.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 100

SCImago Journal & Country Rank

ICV 2022: 120.61

DOI: 10.14746/strop
ISSN (Print): 0137-2475
ISSN (Online): 2084-4158

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA International)

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Studia Romanica Posnaniensia" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

Ogłoszenia

La irrealitat en la literatura catalana

S’obre la convocatòria d’articles per al número 52/4 de la revista acadèmica Studia Romanica Posnaniensia. L’edició del monogràfic anirà a cura d’Alfons Gregori i serà publicat el desembre de 2025.


Więcej…

2024 czerwca 4

Variación y cambio lingüístico en español y catalán / Variació i canvi lingüístic en espanyol i català

La revista Studia Romanica Posnaniensia abre la convocatoria para el envío de propuestas de artículos para el monográfico 52/3, coordinado por Xavier Pascual-López y Małgorzata Spychała-Wawrzyniak y cuya publicación está prevista para septiembre de 2025.


Więcej…

2024 lutego 12

Le silence et l’éloquence des plantes

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 52/2, à paraître en juin 2025, sous la direction d’Anna Loba et Barbara Łuczak.


Więcej…

2024 stycznia 16

ARTICLES

Elżbieta Biardzka , Patrycja Paskart
11-22
La construction identitaire et le principe d’altérité. La Pologne comme l’Autre dans le discours de la presse écrite quotidienne en France
PDF (Français (France))
Michał Bryja
23-35
La construction identitaire de propriétaires des animaux de compagnie dans le discours commémoratif numérique français
PDF (Français (France))
Christophe Dallot, Huy Linh Dao
37-48
L’ethos collectif du họ vietnamien dans le lexique des termes de parenté et dans le discours exercitif
PDF (Français (France))
Jolanta Dyoniziak, Ewa Pirogowska
49-63
La construction discursive de l’identité collective. Le cas des formules : au nom de la Rzeczpospolita et au nom de la Pologne
PDF (Français (France))
Alicja Hajok, Lidia Miladi
65-81
Jeu des pôles personnels dans la publicité verte en français et en polonais
PDF (Français (France))
Witold Wołowski, Renata Jakubczuk
83-96
Identité migrante et ses manifestations discursives dans Trilogia de Marco Micone
PDF (Français (France))
Magdalena Mitura
97-107
L’identité brisée. L’image de soi et les marques de subjectivité dans Le Journal de Rutka
PDF (Français (France))
Andrzej Napieralski
109-124
Manifestation de l’identité dans le discours des supporters de football
PDF (Français (France))
Marta Pawłowska
125-137
Le « langage inclusif » et le renforcement des liens identitaires dans les discours de fin d’année des présidents de Catalogne
PDF (Français (France))
Lucia Ráčková, Francois Schmitt
139-153
Ethos discursif et identités citoyennes dans la presse française pendant la pandémie du Covid-19 à travers les éditoriaux du quotidien Le Monde
PDF (Français (France))
Agata Rębkowska
155-167
Russie, pays, espace postsoviétique : postsoviétique dans la construction de l’identité discursive dans la presse écrite d’information
PDF (Français (France))
Annabelle Seoane
169-182
Témoigner après des attentats : des identités collectives projectives qui oscillent entre repli local et élan national
PDF (Français (France))
Agnieszka Woch
183-193
L’identité discursive féminine dans le récit manifestant lors des mobilisations citoyennes en Pologne en 2020
PDF (Français (France))
Wyświetl wszystkie wydania