OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 100

ICV 2020: 120,50

DOI: 10.14746/strop

ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Géographies littéraires (XIXe-XXIe siècles)

2021-09-01

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 50/1, à paraître en mars 2023, sous la direction de Jędrzej Pawlicki et Marta Sukiennicka.

La letteratura italiana e l’ambiente

2021-03-15

Siamo lieti di annunciare il Call for Contributions per il numero 49/3 (2022) della rivista accademica Studia Romanica Posnaniensia dedicato alla letteratura italiana e l’ambiente a cura di Paulina Malicka e Mirosław Loba.

Tom 48 Nr 3 (2021): En la xarxa del temps: l’aspecte diacrònic en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes

Opublikowane: 2021-10-15

Wyświetl wszystkie numery