Studia Romanica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 50 Nr 1 (2023)
Opublikowany 2023 kwietnia 28

OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100
ICV 2020: 120,50

DOI: 10.14746/strop
ISSN (Print): 0137-2475
ISSN (Online): 2084-4158

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

Acquisition du discours académique: lectures, analyses, interactions

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 52/1, à paraitre en mars 2025, sous la direction de Katarzyna Karpińska-Szaj et Bernadeta Wojciechowska.


Więcej…

2023 lipca 5

Traducteur et ses rôles sociaux

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 51/3, à paraître en septembre 2024, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et Barbara Walkiewicz.


Więcej…

2023 lutego 6

Éticas y estéticas de la vida cotidiana en las literaturas hispánicas e hispanoamericanas

La revista Studia Románica Posnaniensia abre la convocatoria para enviar propuestas de artículos al número monográfico 51/4, coordinado por Wojciech Sawala y Wiosna Szukała. El volumen se publicará en diciembre de 2024.


Więcej…

2023 stycznia 5
Wyświetl wszystkie wydania