Kontakt

Studia Romanica Posnaniensia
UAM, Instytut Filologii Romańskiej
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Główna osoba do kontaktu

dr Anna Godzich
UAM, Instytut Filologii Romańskiej
Tel. +48 61 829 36 32

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. + 48 61 829 38 66