Kontakt

Studia Romanica Posnaniensia
UAM, Instytut Języków i Literatur Romańskich
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Główna osoba do kontaktu

dr Małgorzata Czubińska
UAM, Instytut Języków i Literatur Romańskich
Telefon +48 61 829 36 35

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon + 48 61 829 38 66