Studia Romanica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 49 Nr 3 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 5

OPIS CZASOPISMA:
„Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków romańskich, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, problemom akwizycji języka obcego, teorii tłumaczenia, teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich oraz badaniom kulturowym dotyczącym krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego „Studia Romanica Posnaniensia” wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze wywodzący się z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 100

ICV 2020: 120,50

DOI: 10.14746/strop

ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

IDENTITÉ DANS LE DISCOURS

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 51/1, à paraître en mars 2024, sous la direction de Jolanta Dyoniziak et Ewa Pirogowska (Université Adam Mickiewicz)


Więcej…

2022 października 5

Continuitate și inovație în limba și literatura română

Vă invităm să contribuiți la numărul 50/4 (2023) al revistei Studia Romanica Posnaniensia care va fi coordonat de Tomasz Klimkowski și va fi dedicat diverselor aspecte legate de continuitate și inovație în limba și literatura română. 


Więcej…

2022 maja 10

Terra e o mar. Literaturas e línguas dos PALOPs na perspetiva da geopoética e das Blue Humanities

Convidamos todos a enviarem propostas de artigos para  Studia Romanica Posnaniensia

nº50/2 (2023) coordenado por Sylwia Mikołajczak e Wojciech Charchalis.


Więcej…

2021 grudnia 1

INTRODUZIONE

Mirosław Loba, Paulina Malicka
3-4
Introduzione
PDF (Italiano)

ARTICOLI

Mirosław Loba
5-15
Dalla condizione terrestre all’ambiente planetario nei Canti di Giacomo Leopardi
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.001
PDF (Italiano)
Alessandro Baldacci
17-29
Ecolirica e “umanesimo ambientale” nell’opera tarda di Andrea Zanzotto
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.002
PDF (Italiano)
Paulina Malicka
31-47
Da rugiada a ruggine. Poesia dialettale e ambiente: Pasolini, Zanzotto, De Vita
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.003
PDF (Italiano)
Justyna Hanna Orzeł, Hanna Serkowska
49-61
Abitare la parola “ecologia”. L’ottica postantropocentrica di Antonella Anedda
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.004
PDF (Italiano)
Cezary Bronowski
63-74
Il caso-Sicilia nel romanzo storico-sociale I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.005
PDF (Italiano)
Cristiano Bedin
75-91
Sulle tracce perdute dell’urogallo: un approccio ecocritico a Stagioni di Mario Rigoni Stern
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.006
PDF (Italiano)
Anna Małgorzata Brysiak
93-104
Un flâneur al pascolo. Gianni Celati e l’esperienza dell’ambiente
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.007
PDF (Italiano)
Barbara Kornacka
105-120
Mitizzazione, rappresentazione e strumentalizzazione del fiume ne Il comandante del fiume di Ubah Cristina Ali Farah
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.008
PDF (Italiano)
Stefano Redaelli
121-134
L’ambiente psichiatrico nell’opera di Franco Basaglia e Mario Tobino: verso un’ecologia delle idee (sulla follia)
https://doi.org/10.14746/strop.2022.493.009
PDF (Italiano)
Wyświetl wszystkie wydania