Pressto.

Nagłowek strony

Studia Romanica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA:
Studia Romanica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista B wykazu MNiSW z 23 grudnia 2015 r., o wartości 14 pkt za artykuł) czasopismo naukowe poświęcone badaniom nad językiem i literaturą obszarów romańskojęzycznych. Wydawane od 1971 r, publikuje artykuły i recenzje autorstwa badaczy krajowych i zagranicznych z renomowanych ośrodków uniwersyteckich, jak również prace młodych naukowców. Obecnie ukazuje się z częstotliwością raz na kwartał w postaci jednorodnych tematycznie numerów. Wydawane są ponadto numery dodatkowe. W skład komitetu naukowego Studia Romanica Posnaniensia wchodzą wybitni uczeni polscy i zagraniczni (Kanada, Portugalia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania) – literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
DOI: 10.14746/srp
ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

124759

Aktualności

 

zapowiedzi wydawnicze: « La narration en didactique des langues »

 
Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance appel à contribution pour le numéro 46/2, à paraître en juin 2019, intitulé « La narration en didactique des langues ».  
Opublikowane: 2018-06-14 Więcej...
 

zapowiedzi wydawnicze: Traducteur et texte – parution : décembre 2018

 

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance appel à contribution pour le numéro XLV/4, à paraître en décembre 2018, intitulé Traducteur et  texte – parution : décembre 2018

 
Opublikowane: 2018-05-07 Więcej...
 

zapowiedzi wydawnicze: Les études comparatives en perspective synchronique et diachronique - parution : le premier trimestre 2019 (février-mars).

 

Le comité de rédaction de la revue académique Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contributions pour le numéro 46/1 intitulé Les études comparatives en perspective synchronique et diachronique - parution : le premier trimestre 2019 (février-mars).


 

 
Opublikowane: 2018-05-07 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo