Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filologii Romańskiej

Wydział Neofilologii UAM

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Polska