Ogłoszenia

Continuitate și inovație în limba și literatura română

2022-05-10

Vă invităm să contribuiți la numărul 50/4 (2023) al revistei Studia Romanica Posnaniensia care va fi coordonat de Tomasz Klimkowski și va fi dedicat diverselor aspecte legate de continuitate și inovație în limba și literatura română. 

Géographies littéraires (XIXe-XXIe siècles)

2021-09-01

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 50/1, à paraître en mars 2023, sous la direction de Jędrzej Pawlicki et Marta Sukiennicka.

La letteratura italiana e l’ambiente

2021-03-15

Siamo lieti di annunciare il Call for Contributions per il numero 49/3 (2022) della rivista accademica Studia Romanica Posnaniensia dedicato alla letteratura italiana e l’ambiente a cura di Paulina Malicka e Mirosław Loba.

Lexique(s) et corpus en perspective comparative

2021-01-05

Coordinatrices du volume 

Agnieszka Kaliska (Université Adam Mickiewicz), Kaja Gostkowska (Université de Wrocław), Mavina Pantazara (Université nationale et capodistrienne d'Athènes)

Le numéro 49/4 (2022) de la revue Studia Romanica Posnaniensia sera consacré à l’étude du  lexique français en perspective comparative avec les lexiques d’autres langues et au rôle que jouent dans cette étude différents types de corpus : à commencer par des listes préétablies (tel un dictionnaire), pour passer aux textes de langue générale ou de spécialité collectés à la main, jusqu’aux (grands) corpus électroniques annotés, oraux et écrits, et le Web.

"Le temps et les saisons"

2020-02-07

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 48/1, à paraître en mars 2021, intitulé

"Traducteur et  image"

2020-02-03

Le comité de rédaction de la revue SRP  lance un appel à contribution pour le numéro 48/4, à paraître en décembre 2021, intitulé Traducteur et  image

“En la xarxa del temps: l’aspecte diacrònic en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes”

2020-01-17

S’obre la convocatòria d’articles per al monogràfic “En la xarxa del temps: l’aspecte diacrònic en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes”, que conformarà el número 48/3 de la revista acadèmica Studia Romanica Posnaniensia. L’1 de juny de 2020 és la data límit per a l’enviament de propostes: títol, resum de 250 paraules aproximadament i bibliografia orientativa. 

"Un singur obiect – perspective diferite, o singură perspectivă – obiecte diferite / Un seul objet – perspectives diverses, une seule perspective – objets divers"

2019-04-11

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 47/3, à paraître en septembre 2020, intitulé:"Un singur obiect – perspective diferite, o singură perspectivă obiecte diferite / Un seul objet – perspectives diverses, une seule perspective – objets divers"

"Décrire la vie et le vivant au XVIIIe-XIXe siècles"

2019-03-26

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance un appel à contribution pour le numéro 47/4, à paraître en décembre 2020, intitulé Décrire la vie et le vivant au XVIIIe-XIXe siècles.

"La narration en didactique des langues"

2018-06-14

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance appel à contribution pour le numéro 46/2, à paraître en juin 2019, intitulé « La narration en didactique des langues ».

"Traducteur et texte"

2018-05-07

Le comité de rédaction de la revue Studia Romanica Posnaniensia lance appel à contribution pour le numéro XLV/4, à paraître en décembre 2018, intitulé Traducteur et  texte – parution : décembre 2018

Finansowanie czasopisma

2017-12-03

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

"Il femminile nella letteratura italiana"

2017-04-28

Siamo liete di annunciare il Call for Contributions per il numero XLV/3 della rivista accademica Studia Romanica Posnaniensia dedicato al femminile nella letteratura italiana. Invitiamo tutte le studiose e tutti gli studiosi che vorrebbero contribuire alla pubblicazione del volume a spedirci le loro proposte entro il 15.07.2017. Le proposte devono contenere il titolo del contributo, un breve riassunto (max 500 parole), una bibliografia iniziale e una generica scheda biografica.

numer XLIII/3 (2016): Język i literatura katalońska: ujęcia i wyzwania

2015-05-21

Redakcja naukowa: Xavier Pascual López (IFRom UAM) i Barbara Łuczak (IFRom UAM) Język publikacji: katalońskiOczekiwane zagadnienia badawcze:Językoznawstwo
 • pragmatyka i analiza dyskursu
 • socjolingwistyka i polityka językowa w Krajach Katalońskich
 • etnolingwistyka katalońska: język, myśl, kultura
Literaturoznawstwo
 • współczesna proza katalońska w dialogu z literaturą światową
 • granice i transgresje we współczesnej literaturze katalońskiej
 • współczesna literatura katalońska w relacji z nauką - wpływy i interferencje

numer XLIII/1 (2016): Współczesna powieść frankofońska

2015-02-17

Redakcja naukowa: Joanna Teklik (IFRom UAM), Jędrzej Pawlicki (IFRom UAM)Język publikacji: francuskiHarmonogram:
 • do 30 czerwca 2015 – przesłanie artykułów (wymagana rejestracja w systemie)
 • do 1 października 2015 – recenzje i decyzja o dopuszczeniu bądź odrzuceniu artykułu
 • Studia Romanica Posnaniensia XLIII/1 (2016)
 • do 31 października 2015 – uwzględnienie uwag recenzentów, zamieszczenie ostatecznej wersji tekstu w systemie zgodnie z normami redakcyjnymi
 • marzec 2016 – publikacja

Oczekiwane zagadnienia badawcze:

 • uniwersalność literatury frankofońskiej
 • formy dialogu z literaturą francuską
 • odrzucenie wpływów literatury francuskiej
 • złamanie podziału na centrum i peryferia
 • tradycyjne tematy powieści frankofońskiej: tożsamość i historia
 • zagadnienia poruszane przez pisarzy przynależących do mniejszości
 • wygnanie i inne miejsca wspólne literatur frankofońskich
 • sprzeczności i paradoksy frankofońskiej wypowiedzi literackiej
 • doświadczenie granicy i transgresji
 • nowatorstwo formalne w powieści frankofońskiej.

Więcej informacji w francuskiej wersji strony