numer XLIV/2: Podejście dyskursywne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w języku obcym
Redakcja naukowa
: J
oanna Górecka  (IFRom UAM), Bernadeta Wojciechowska (IFRom UAM)
Język publikacji
: francuski

Harmonogram:
do 30 listopada 2016 – zgłoszenia propozycji artykułów (wymagana rejestracja w systemie)
do 1 lutego 2017 – recenzje i decyzja o dopuszczeniu bądź odrzuceniu zgłoszenia
do 28 lutego 2017 – zamieszczenie ostatecznej (po wprowadzeniu zmian nakazanych w recenzjach) wersji tekstu w systemie, zgodnej z normami redakcyjnymi
30 czerwca 2017 – publikacja
Więcej informacji w wersji francuskiej strony